Nyhetsarkiv Uddevalla växer


 • Anders Emilsson och Cecilia Wahlskog står framför RImnersvallen, man ser en läktare med takstolar i trä i bakgrunden och del av byggarbetsplatsen

  Nya Rimnersvallens läktare kommer upp


  Nu går det att ana vilken fantastisk arena nya Rimnersvallen kommer att bli! Takstolarna till den östra läktaren har kommit upp, takstolarna till den västra läktaren är på gång och markarbeten pågår. Nya Rimnersvallen kommer att vara färdigbyggd i slutet av augusti 2023.

 • Glada personer står framför simhallen som håller på att byggas, man ser betongväggar och vita fasadskivor

  Rimnersbadet och nya Rimnersvallen växer fram


  Nu händer det grejer i rask takt på Rimnersområdet. Nya Rimnersbadet börjar ta form med väggar och rumsindelning, och inom kort ska bassängerna tryckprovas med vatten för att se om betongen håller tätt. Samtidigt pågår arbeten med renovering av Rimnersvallen där stommen till västra läktaren kommer upp och löparbanorna nästan är klara.

 • Bild på idéskiss Södra Å-staden

  Plan för ny stadsdel i centrum


  På kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades det att ett planprogram ska tas fram för södra Å-staden. En plan för hur staden ska utvecklas söder om Bäveån med avgränsning vid Göteborgsvägen och Svenskholmen.

 • Bild på idéskiss. Illustration: Sydväst

  Uddevalla kommun och NCC bygger översvämningsskydd


  Nu är det klart att NCC kommer att bygga översvämningsskyddet och förverkliga den nya miljön längs Bäveåns norra och södra sida efter kommunens planer och visioner, efter att NCC vunnit upphandlingen då de kunde möta upp kraven på bästa bäst.

 • Rimnersvallen börjar ta form


  Hör projektledaren Cecilia Wahlskog berätta om hur det går med byggnationen av nya Rimnersvallen som ska stå klar under 2023.

 • Bild på forshalla-strand förskola

  Avtal för Forshälla-strands förskola godkänt


  På tisdagens samhällsbyggnadsnämnd beslutade man att godkänna hyreskontraktet för Forshälla-strands nya förskola, vilket också betyder att man godkände att förskolan ska byggas. Skolan ska uppföras i 2 plan för 180 barn och 25 vuxna och ska stå färdig i slutet på 2024.

 • Bild på trafiklösning

  Trafiklösning för Ljungskileskolan antagen


  På kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti beslutade man att gå vidare med det trafikförslag som presenterades för nya Ljungskileskolan. Det betyder att det kommer att bli en bilfri passage mellan byggnaderna.

 • Tak och gjutning av bassängväggar


  Arbetet med det nya badet fortsätter. Väggarna till entrén och receptionen är resta och nu ska man börja med att lägga tak på densamma. Man är även på gång med att gjuta bassängväggar.

 • Bild på Ljungskileskolan

  Hyresavtal godkändes av kommunfullmäktige


  Kommunfullmäktige fattade idag onsdag den 8 juni beslut om hyresavtal med Hemsö för Ljungskiles nya skola, samt försäljning av mark och nuvarande skolbyggnader.

 • Bild på skiss medborgarhus

  Kommunens byggprojekt presenteras på Bomässa


  På fredag 22 april öppnas portarna upp till Agnebergshallen och Bomässan Boiuddevalla, där Uddevalla kommun finns på plats för att visa och prata om flera stora byggprojekt som just nu håller på att byggas eller planeras att byggas.

 • Vy från norr

  Nya bilder och nästa fas i renoveringen av Rimnersvallen


  Renoveringsarbetet av Rimnersvallen går nu in i en fas av detaljprojektering och färdigställande av bygghandlingar inför nybyggnationen. Projektet följer tidplan och Rimnersvallen förväntas stå klar hösten 2023.

 • Flicka i klätterställning

  Behovsanalysen för utveckling av Rimnersområdet är klar


  Kultur och fritidsnämnden har godkänt behovsstudien för utveckling av Rimnersområdet. Området har stora förutsättningar att kunna utvecklas till ett sport- och idrottscentrum i enlighet med projektdirektivet och visionerna som framkommit från dialogerna.

 • Kolla in Rimnersbadet


  Bygget av Uddevallas nya simhall pågår för fullt. Rimnersbadets bottenplatta börjar ta form och nu ser vi också att väggarna växer fram. Så här kommer det att bli.

 • Per Bäckström blir projektchef för stadsutveckling


  Vi är glada att meddela att Per Bäckström kommer att bli projektchef på kommunledningskontoret för stadsutvecklingen i Uddevalla.

 • Renoveringsarbetet på Rimnersvallen


  Rivnings- och stabiliseringsarbetet pågår för fullt på Rimnersvallen som ska byggas om och tillgänglighetsanpassas för både besökare och publik.

 • Projektering startar för Skärets skola


  Det planeras för en grundskola på Skäret i Uddevalla som beräknas vara klar år 2025. Vi planerar en skola för 600 elever från förskoleklass till årskurs sex. Kommunfullmäktige godkände 12 januari projektbudget och tidsplan enligt samverkansavtal med Hemsö fastigheter.

 • Flygfoto Uddevallabron

  Västra Hamnen – ett drömläge för företag med behov av kaj


  15 december beslutade kommunstyrelsen att godkänna avsiktsförklaringen med Lantmännen gällande ett gemensamt intresse av att flytta sin verksamhet från Badöområdet till Västra hamnen.

 • Exteriör bild idéskiss medborgarhus

  Wingårdhs idéskiss av medborgarnas hus i Uddevalla


  Nu är förstudien slutrapporterad och vi kan äntligen dela med oss av den och idéskissen om ett medborgarhus i Uddevalla centrum, som Wingårdhs arkitektkontor tagit fram. Huset är en satsning på ungdomar, kultur och moderna arbetsplatser som stärker centrum på ett hållbart sätt.

 • Projektering startar för Råssbyns förskola


  Det ska byggas en förskola i Råssbyn som planeras stå klar omkring 2024. Det blir en förskola i två plan med åtta avdelningar för totalt 160 barn. Byggnaden kommer att vara mycket lik den nya förskolan som byggs på Hälle i Ljungskile.

 • Skiss nybyggnation Ljungskileskolan

  Välkommen till ett digitalt informationsmöte!


  Vi planerar en nybyggnation av Ljungskileskolan. Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer har vi ändrat till ett digitalt möte 16 december. Vi hoppas kunna träffas på plats i Ljungskile lite längre fram.

 • Spadtag Ljungs-Hälle förskola

  Nu är spaden i marken - Vi bygger Ljungs-Hälle förskola


  Måndag 29 november tog vi tillsammans med Hemsö och Peab det första spadtaget till Ljungs-Hälle förskola.

 • Nu startar renoveringen av Rimnersvallen


  Förberedelserna för renovering och tillgänglighetsanpassning av Rimnersvallen pågår för fullt. Just nu projekteras den nya arenan och rivningsarbetet startar i mitten av december.

 • Visionsbild

  Uddevallas vision för stadsutveckling kring Bäveån


  10 november tog kommunfullmäktige beslut om en helhetssyn och riktning för Uddevalla centrums framtida utveckling. Det är en vision som visar på områdets potential och attraktivitet men också nödvändiga lösningar mot stigande hav och mer frekventa skyfall.

 • Skiss medborgarhus i centrum

  Kommunen vill bygga ett medborgarhus i centrum för ungdomskultur, arbetsplatser och delaktighet


  Kommunfullmäktige tog 10 november beslut om att fortsätta processen att projektera och bygga ett medborgarhus i Uddevalla. En mötesplats med kulturskola, scen, bibliotek, öppen kommunal service och arbetsplatser.

 • Stefan Björling

  Nu är Kungsgatan i Uddevalla centrum klar


  Se filmen där Stefan Björling berättar att den sista etappen av Uddevallas centrumsatsning nu är klar. Precis som utlovat så kommer vi lagom till att julbelysningen tänds att ha plockat bort staket och avstängningar från våra nyrenoverade centrumgator.

 • Hemsö köper och bygger ut samhällsfastighet vid Rotviksbro


  13 oktober tog kommunfullmäktige beslut om att sälja fastigheten där Rotviksbro äldreboende och förskola finns. Kommunen ska ha kvar sina verksamheter i lokalerna men överlåter ägande, förvaltning, renovering och utbyggnad till fastighetsbolaget Hemsö.

 • Rimnersvallen ska rustas för parasport, SM i friidrott och Superettan fotboll


  13 oktober beslutade kommunfullmäktige att Rimnersvallen ska renoveras till standardkraven för parasport, SM i friidrott och Superettan för fotboll. Arenan ska också bli helt tillgänglighetsanpassad för besökare och publik.

 • Ljungskiles nya förskola, Ljungs-Hälle


  I Ljungskile planerar vi för en ny förskola som ersätter den befintliga förskolan vid Ljungskileskolan (Hälle förskola). Uddevalla kommun och Hemsö har i samverkan tagit fram utformningen av förskolan som planeras för 160 barn.

 • Tre män i hjälm och väst står vid en pålningsmaskin.

  Byggstart för Uddevallas nya brandstation


  Måndagen den 30 augusti fick en stålpåle i den nya brandstationens bottenplatta symbolisera stationens byggstart. Stålpålen signerades av representanter från Uddevalla kommun, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och Serneke innan den drevs ner i marken.

 • Byggbild ny simhall

  Bygget av Rimnersbadet har startat – så här blir det på insidan


  Bygget av Uddevallas nya simhall är nu i full gång. Peab har etablerat sig på området och startat upp markarbeten, grundläggning och pålningsarbeten. Nu kan vi också visa hur Rimnersbadet kommer att se ut på insidan.

 • Så här jobbar Uddevalla med översvämnings- och skyfallsproblematiken


  Området kring Bäveån i centrala Uddevalla är i förändring. För att skydda befintlig stad från de återkommande översvämningarna och framtida skyfall arbetar Uddevalla kommun med att ta fram lösningar för att klimatanpassa staden. Se filmen som förklarar hur vattnet och havet påverkar Uddevalla.

 • Vi snyggar till övre Kungsgatan


  Renoveringen av Kungsgatan, från Östergatan ned till Kungstorget, i Uddevalla centrum tar sommaruppehåll mellan 10 juli och 1 augusti. Arbetet fortsätter sedan efter semestern.

 • Idéskisser renovering Rimnersvallen

  Upphandling av entreprenör är klar för renovering av Rimnersvallen


  Nu är upphandlingen klar gällande entreprenör för renovering och tillgänglighetsanpassning av Rimnersvallen. Det är Peab som har tilldelats uppdraget. Projektet kommer att kunna starta förutsatt att kommunfullmäktige tagit beslut.

 • Nya simhallen

  Äntligen! Nu har vi tagit det första spadtaget för Rimnersbadet


  Onsdag 30 juni tog Uddevalla kommun och Peab ett gemensamt spadtag för Rimnersbadet i Uddevalla. Den nya simhallen kommer att vara klar under år 2024 och är en viktig del i att skapa Uddevallas nya sport- och idrottscenter på Rimnersområdet.

 • Rimnersvallens renoveringsbehov


  Vi vill förtydliga varför kommunen planerar att renovera Rimnersvallen. Arenan har en rejäl sättningsproblematik som idag påverkar funktionen av både löparbanor och fotbollsplaner, en kurvläktare som är utdömd och en huvudläktare som behöver byggas om.

 • Ljungskile vy över havet

  Läget med nya skolor i Ljungskile, Råssbyn och Skäret


  Uddevalla kommun planerar för nya förskolor och skolor i södra Uddevalla i samverkan med Hemsö som arbetar med samhällsfastigheter. Först ut är Ljungs-Hälle förskola. Upphandling av totalentreprenad pågår med beräknad byggstart januari 2022.

 • Så här tycker ni om Rimnersområdet


  Under våren har vi undersökt hur helheten på Rimnersområdet skulle kunna utvecklas till ett attraktivt- sport och idrottscentrum. Det har genomförts en förenings- och organisationsdialog samt en medborgardialog.

 • Övre Kungsgatan

  Läget vid övre delen av Kungsgatan


  Vi renoverar Kungsgatan, från Östergatan ned till Kungstorget, i Uddevalla centrum. Nu är ledningsarbetena klar från Östergatan till korsningen vid Zachaus gränd och stensättning pågår. Längs ena fasaden har också rivningsarbetet av markbeläggningen påbörjats ned till Kungstorget.

 • Projektering startar för nya Ljungskileskolan


  Grundskolan i Ljungskile ska få helt nya skolbyggnader och bli större för att omkring år 2026 kunna rymma cirka 1000 elever från förskoleklass till årskurs nio. Kommunfullmäktige godkände 12 maj projektbudget och tidsplan enligt samverkansavtal med Hemsö fastigheter.

 • Skiss entré ny simhall

  I sommar tar vi första spadtaget för ny simhall i Uddevalla


  Nu är bygglovet klart för nybyggnad av en 5400 m² stor simhall, 267 parkeringsplatser och tillbyggnad av Rimnershallen med ny entré och förbindelsegång mellan byggnaderna. Byggnationen planeras starta i juli.

 • Skisser ny simhall

  Bygget av ny simhall följer tidplan och budget


  Bygglovsanmälan för den nya simhallen på Rimnersområdet är inlämnad och projektet håller både tidplan och budget.

 • Flybild Uddevalla

  Läget inom stadsutvecklingsprojekten


  Det kommun­gemensamma arbetet inom statsutvecklingen fungerar bra. Sedan starten av denna projektsamordning, i början av 2020, har redan nio styrgruppsmöten genomförts. Och det händer otroligt mycket!

 • Visionsbild i Årummet

  Uddevallas väg mot en hållbar framtid – stadsrum och promenader


  Uddevalla arbetar med att ta fram lösningar på översvämningsskydd som skapar en attraktiv och tilltalande miljö. Vi vill klimatanpassa staden utan att skapa invallningar. Låt oss berätta mer.

 • Visionsbild mot Museibryggan

  Uddevallas väg mot en hållbar framtid – översvämningsskydd


  Uddevalla arbetar med att ta fram lösningar på översvämningsskydd som skapar en attraktiv och tilltalande miljö. Vi vill klimatanpassa staden utan att skapa invallningar. Låt oss berätta mer.

 • Vi lyfter övre delen av Kungsgatan


  Renoveringen pågår för fullt på den övre delen av Kungsgatan. Första etappen går från Östergatan till korsningen vid Sillgatan. I filmen berättar Stefan Björling om läget just nu.

 • Vad är din drömbild av Rimnersområdet?


  Under våren undersöker vi hur helheten på Rimnersområdet skulle kunna utvecklas till ett attraktivt- sport och idrottscentrum. En föreningsenkät har just genomförts och nu är det dags för er uddevallabor att tycka till. Vi vill att du som är barn, ung, vuxen eller äldre svarar på några frågor.

 • Grenigt kungsljus

  Lyckad provflytt av den fridlysta blomman grenigt kungsljus


  Under våren 2020 gjorde kommunens ekologer en provflytt av blomman grenigt kungsljus från Sörvik till Sandersdalar. Flytten blev lyckad och Länsstyrelsen ger nu dispens från artskyddsförordningen att fullfölja flytten så att fastigheten på Sörvik kan användas som industrimark enligt plan.

 • Kungsgatan

  Övre delen av Kungsgatan stängs för fordonstrafik under renovering


  Vi renoverar övre Kungsgatan, från Kungstorget upp till Östergatan, i Uddevalla centrum. Måndag 25 januari startar arbetet på delen mellan Östergatan och Sillgatan vilket innebär att gatan stänger för fordonstrafik.

 • Idéskiss av Riversidebryggan

  Uddevallas väg mot en hållbar framtid – klimatanpassning


  Uddevalla arbetar med att ta fram lösningar på översvämningsskydd som skapar en attraktiv och tilltalande miljö. Vi vill klimatanpassa staden utan att skapa invallningar. Låt oss berätta mer.

 • Rimnersområdet, Uddevallas nya sport- och idrottscentrum, områdesutveckling

  Föreningsdialog kring framtida utveckling av helheten på Rimnersområdet


  Uddevalla kommun arbetar med att ta fram ett förslag om framtida utveckling av hela Rimnersområdet. Just nu genomförs en behovsinventering där vi tar kontakt med idrottsföreningar, idrottsförbund, näringsliv, besöksnäring, Västra Götalandsregionen med flera.

 • Visionsbild för kajområdet vid Riverside

  Ett planprogram ska tas fram för Västra centrum


  Kommunstyrelsen beslutade 16 december att ett planprogram ska tas fram för Västra centrum. Det vill säga en plan för hur vi vill att staden ska utvecklas i området mellan Riversideängen i väster och Västerlånggatan i öster samt från järnvägsreservatet i norr till Bäveåns kajer i söder.

 • Flygbild Maria Lundbäcks plats

  Vi tycker att lyftet i Uddevalla centrum har blivit fantastiskt!


  Ingemar Samuelsson, Peter Larsson och Conny Ringblom tycker alla tre att satsningen som pågått mellan 2018-2020 har gett Uddevalla centrum ett rejält lyft. I filmen ser du resultatet av upprustningen av våra gågator och de helt nya mötesplatserna som växt fram.

 • Den nuvarande grusplanen vid Sommarhemsskolan.

  Två nya fotbollsplaner i Uddevalla, en med konstgräs


  När den nya simhallen i Uddevalla ska börja byggas på Rimnersvallen behöver två fotbollsplaner flytta. Som en tillfällig ersättning har kultur och fritidsnämnden beslutat att bygga en konstgräsplan vid Sommarhemskolan samt att rusta upp fotbollsplan och omklädningsrum på Bodele. Slutgiltigt beslut tas av kommunstyrelsen.

 • Vi fortsätter att lyfta centrum – snart renoveras övre Kungsgatan och ny julbelysning är på gång


  Nu är det dags att snygga till övre delen av Kungsgatan och just nu sätter vi upp julbelysningen i Uddevalla. I år blir det flera nyheter på Kungstorget, Maria Lundbäcks plats och Anton Niklas Sundbergs plats.

 • Planerad tillbyggnad av Rotviksbro vård- och omsorgsboende


  Antalet äldre ökar i Sverige och i Uddevalla bor det fler personer över 80 år än i andra kommuner. Nu planerar kommunen att bygga ut Rotviksbro som är ett mycket populärt vård- och omsorgsboende.

 • Ljungskile

  Nästa steg för nya skolor i Ljungskile och Skäret


  Uddevalla kommun planerar att bygga nya förskolor och skolor i södra Uddevalla i samverkan med Hemsö som arbetar med samhällsfastigheter. Att hitta ny lämplig plats för Hälle förskola har varit avgörande för att komma vidare i arbetet med att bygga om Ljungskileskolan.

 • Förberedelser för hamnens flytt västerut


  I Uddevalla pågår ett långsiktigt strategiskt arbete som handlar om att flytta delar av hamnens verksamhet västerut. För att staden ska kunna växa mot vattnet behöver också verksamheter flytta, ny mark tillgängliggöras och förberedas.

 • Parkeringsytor vid Rimnersområdet påverkas av ledningsarbete


  Måndag 5 oktober startar ett vattenledningsarbete längs Kolonnvägen vid Rimnersområdet. Arbetet beräknas vara klart i slutet av november.

 • Rimnersområdet, ett samlat sport- och idrottscentrum


  Parallellt med förberedelserna inför bygget av den nya simhallen håller kommunen på att ta fram ett förslag om utveckling av hela Rimnersområdet samt tillgänglighetsanpassning och renovering av Rimnersvallen.

 • Vi lyfter Norra Drottninggatan


  Första delen av Norra Drottninggatan är klar. I filmen kan du se hur gatan snyggas till och när Uddevalla centrums nya konstverk kommer på plats. Skulptören Peter Linde berättar om den bohuslänska kvinnan, som hon kallas preliminärt.

 • Stefan Björling på Norra Drottninggatan.

  Bygget på Norra Drottninggatan tar semester


  Under semesterperioden kommer maskiner och staket att tas bort från Norra Drottninggatan. Gatan kommer till största del vara öppen och grusad för bästa möjliga tillgänglighet tills arbetet startar igen efter semestern.

 • Idéskiss pir Inre hamnen

  Snart dags att projektera kajpromenad med översvämningsskydd


  Utredningsfasen för att skydda Uddevalla från de återkommande översvämningarna är klar. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att förklara den fördjupade förstudien avslutad och att starta projekteringsfasen. Slutgiltigt beslut förväntas tas av kommunfullmäktige 9 september.

 • Slutetappen innan Ångbåtskajen öppnar


  Skredsäkringsarbetet vid Ångbåtskajen, på Bäveåns norra sida, är lite försenat på grund av att området behöver kompletteras med en mindre tryckbank närmast Västerbron. Målet är att öppna Museiparken och den nya träpromenaden längs vattnet i juni.

 • Om- och nybyggnation av förskolor och skolor


  Uddevalla kommun startar just nu upp flera projekt för att bygga nya förskolor och skolor i södra Uddevalla. Skolprojekten i Ljungskile, Råssbyn och Skäret sker i samverkan med Hemsö som arbetar med samhällsfastigheter.

 • 13 maj öppnar Lagerbergsgatan för trafik


  Eftermiddagen 13 maj öppnar både Lagerbergsgatan och korsningen vid Norra Drottninggatan upp för trafik igen.

 • Uddevallas stadsutveckling


  Uddevalla är en stad på frammarsch. Här finns stora tillväxtmöjligheter och ambitiösa framtidsplaner. Det planeras för nya skolor, flytt av hamnverksamhet, nytt industriområde och ett attraktivare centrum utan översvämningar.

 • Totalentreprenör är tilldelad för bygget av ny simhall


  Peab Sverige AB har tilldelats uppdraget att utföra en totalentreprenad för bygget av ny simhall på Rimnersområdet i Uddevalla. Projekteringen förväntas vara i full gång hösten 2020.

 • Uddevalla satsar stort på investeringar i välfärden


  Kommunen planerar att skriva ett samverkansavtal med Hemsö om att bygga, äga och förvalta sju samhällsfastigheter. Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsen 26 februari och senare på kommunfullmäktige 11 mars.

 • Tidplan för ny simhall på Rimnersområdet i Uddevalla


  Just nu pågår upphandling av en totalentreprenad för bygget av ny simhall i Uddevalla. Parallellt startar kommunen också upp en översyn av hela Rimnersområdets framtida utveckling för ett samlat sport- och idrottscentrum.

 • Hamnens flytt västerut


  I Uddevalla pågår ett långsiktigt strategiskt arbete som handlar om att flytta delar av hamnens verksamhet västerut. Kommunen och hamnen arbetar tillsammans för att kunna skapa nya företagsetableringar genom att förbereda för ett nytt industriområde på Fröland till förmån för att öppna upp inre hamnen för bostäder, handel och nya mötesplatser.

Förslag på sidor