Nyhetsarkiv Uddevalla växer


 • Kungsgatan

  Övre delen av Kungsgatan stängs för fordonstrafik under renovering


  Vi renoverar övre Kungsgatan, från Kungstorget upp till Östergatan, i Uddevalla centrum. Måndag 25 januari startar arbetet på delen mellan Östergatan och Sillgatan vilket innebär att gatan stänger för fordonstrafik.

 • Idéskiss av Riversidebryggan

  Uddevallas väg mot en hållbar framtid – klimatanpassning


  Uddevalla arbetar med att ta fram lösningar på översvämningsskydd som skapar en attraktiv och tilltalande miljö. Vi vill klimatanpassa staden utan att skapa invallningar. Låt oss berätta mer.

 • Rimnersområdet, Uddevallas nya sport- och idrottscentrum, områdesutveckling

  Föreningsdialog kring framtida utveckling av helheten på Rimnersområdet


  Uddevalla kommun arbetar med att ta fram ett förslag om framtida utveckling av hela Rimnersområdet. Just nu genomförs en behovsinventering där vi tar kontakt med idrottsföreningar, idrottsförbund, näringsliv, besöksnäring, Västra Götalandsregionen med flera.

 • Visionsbild för kajområdet vid Riverside

  Ett planprogram ska tas fram för Västra centrum


  Kommunstyrelsen beslutade 16 december att ett planprogram ska tas fram för Västra centrum. Det vill säga en plan för hur vi vill att staden ska utvecklas i området mellan Riversideängen i väster och Västerlånggatan i öster samt från järnvägsreservatet i norr till Bäveåns kajer i söder.

 • Flygbild Maria Lundbäcks plats

  Vi tycker att lyftet i Uddevalla centrum har blivit fantastiskt!


  Ingemar Samuelsson, Peter Larsson och Conny Ringblom tycker alla tre att satsningen som pågått mellan 2018-2020 har gett Uddevalla centrum ett rejält lyft. I filmen ser du resultatet av upprustningen av våra gågator och de helt nya mötesplatserna som växt fram.

 • Den nuvarande grusplanen vid Sommarhemsskolan.

  Två nya fotbollsplaner i Uddevalla, en med konstgräs


  När den nya simhallen i Uddevalla ska börja byggas på Rimnersvallen behöver två fotbollsplaner flytta. Som en tillfällig ersättning har kultur och fritidsnämnden beslutat att bygga en konstgräsplan vid Sommarhemskolan samt att rusta upp fotbollsplan och omklädningsrum på Bodele. Slutgiltigt beslut tas av kommunstyrelsen.

 • Vi fortsätter att lyfta centrum – snart renoveras övre Kungsgatan och ny julbelysning är på gång


  Nu är det dags att snygga till övre delen av Kungsgatan och just nu sätter vi upp julbelysningen i Uddevalla. I år blir det flera nyheter på Kungstorget, Maria Lundbäcks plats och Anton Niklas Sundbergs plats.

 • Planerad tillbyggnad av Rotviksbro vård- och omsorgsboende


  Antalet äldre ökar i Sverige och i Uddevalla bor det fler personer över 80 år än i andra kommuner. Nu planerar kommunen att bygga ut Rotviksbro som är ett mycket populärt vård- och omsorgsboende.

 • Ljungskile

  Nästa steg för nya skolor i Ljungskile och Skäret


  Uddevalla kommun planerar att bygga nya förskolor och skolor i södra Uddevalla i samverkan med Hemsö som arbetar med samhällsfastigheter. Att hitta ny lämplig plats för Hälle förskola har varit avgörande för att komma vidare i arbetet med att bygga om Ljungskileskolan.

 • Förberedelser för hamnens flytt västerut


  I Uddevalla pågår ett långsiktigt strategiskt arbete som handlar om att flytta delar av hamnens verksamhet västerut. För att staden ska kunna växa mot vattnet behöver också verksamheter flytta, ny mark tillgängliggöras och förberedas.

 • Parkeringsytor vid Rimnersområdet påverkas av ledningsarbete


  Måndag 5 oktober startar ett vattenledningsarbete längs Kolonnvägen vid Rimnersområdet. Arbetet beräknas vara klart i slutet av november.

 • Rimnersområdet, ett samlat sport- och idrottscentrum


  Parallellt med förberedelserna inför bygget av den nya simhallen håller kommunen på att ta fram ett förslag om utveckling av hela Rimnersområdet samt tillgänglighetsanpassning och renovering av Rimnersvallen.

 • Vi lyfter Norra Drottninggatan


  Första delen av Norra Drottninggatan är klar. I filmen kan du se hur gatan snyggas till och när Uddevalla centrums nya konstverk kommer på plats. Skulptören Peter Linde berättar om den bohuslänska kvinnan, som hon kallas preliminärt.

 • Stefan Björling på Norra Drottninggatan.

  Bygget på Norra Drottninggatan tar semester


  Under semesterperioden kommer maskiner och staket att tas bort från Norra Drottninggatan. Gatan kommer till största del vara öppen och grusad för bästa möjliga tillgänglighet tills arbetet startar igen efter semestern.

 • Idéskiss pir Inre hamnen

  Snart dags att projektera kajpromenad med översvämningsskydd


  Utredningsfasen för att skydda Uddevalla från de återkommande översvämningarna är klar. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att förklara den fördjupade förstudien avslutad och att starta projekteringsfasen. Slutgiltigt beslut förväntas tas av kommunfullmäktige 9 september.

 • Slutetappen innan Ångbåtskajen öppnar


  Skredsäkringsarbetet vid Ångbåtskajen, på Bäveåns norra sida, är lite försenat på grund av att området behöver kompletteras med en mindre tryckbank närmast Västerbron. Målet är att öppna Museiparken och den nya träpromenaden längs vattnet i juni.

 • Om- och nybyggnation av förskolor och skolor


  Uddevalla kommun startar just nu upp flera projekt för att bygga nya förskolor och skolor i södra Uddevalla. Skolprojekten i Ljungskile, Råssbyn och Skäret sker i samverkan med Hemsö som arbetar med samhällsfastigheter.

 • 13 maj öppnar Lagerbergsgatan för trafik


  Eftermiddagen 13 maj öppnar både Lagerbergsgatan och korsningen vid Norra Drottninggatan upp för trafik igen.

 • Uddevallas stadsutveckling


  Uddevalla är en stad på frammarsch. Här finns stora tillväxtmöjligheter och ambitiösa framtidsplaner. Det planeras för nya skolor, flytt av hamnverksamhet, nytt industriområde och ett attraktivare centrum utan översvämningar.

 • Totalentreprenör är tilldelad för bygget av ny simhall


  Peab Sverige AB har tilldelats uppdraget att utföra en totalentreprenad för bygget av ny simhall på Rimnersområdet i Uddevalla. Projekteringen förväntas vara i full gång hösten 2020.

 • Uddevalla satsar stort på investeringar i välfärden


  Kommunen planerar att skriva ett samverkansavtal med Hemsö om att bygga, äga och förvalta sju samhällsfastigheter. Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsen 26 februari och senare på kommunfullmäktige 11 mars.

 • Tidplan för ny simhall på Rimnersområdet i Uddevalla


  Just nu pågår upphandling av en totalentreprenad för bygget av ny simhall i Uddevalla. Parallellt startar kommunen också upp en översyn av hela Rimnersområdets framtida utveckling för ett samlat sport- och idrottscentrum.

 • Hamnens flytt västerut


  I Uddevalla pågår ett långsiktigt strategiskt arbete som handlar om att flytta delar av hamnens verksamhet västerut. Kommunen och hamnen arbetar tillsammans för att kunna skapa nya företagsetableringar genom att förbereda för ett nytt industriområde på Fröland till förmån för att öppna upp inre hamnen för bostäder, handel och nya mötesplatser.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00