Ramnerödsskolan ny F-9

Nuvarande högstadieskola ska byggas om till en ny F-9 skola med kapacitet för 26 klasser och mellan 650-750 elever.

Skiss nya Ramnerödsskolan

Tillbyggnad Ramnerödsskolan. Illustration Link Arkitektur.

Ramnerödsskolans nuvarande skolbyggnad (A-huset) ska byggas ut. Den nya byggnaden (D-huset) kommer att ligga parallellt med skolans idrottshall (C-huset), som också den ska byggas ut genom en förlängning.

Den största skolbyggnaden (A-huset) kommer att renoveras grundligt och byggas om invändigt. Det blir delvis en ny planlösning där respektive årskurs kommer att ha sina klassrum, grupprum och övriga lokaler på var sitt våningsplan. Skolan kommer att få fler personalutrymmen, en ny matsal och ett nytt kök.

För att öka säkerheten har en rondell byggts vid infarten till skolan. Trafik ska också separeras gällande leveranser, återvinning och föräldrar som lämnar och hämtar barn.

Kritiska punkter: Planeringen för en ny skola påbörjades 2015 för en mindre ombyggnad av A-huset med målsättning att göra minsta möjliga ingrepp och ett nytt D-hus för klasser F-3. Vid en översyn av förstudien 2017 upptäcktes lokalbrister, så stora, att en ny förstudie fick genomföras samt att det uppdagades ett större underhållsbehov av befintliga hus.

Status: Tillbyggnad hus D närmar sig färdigställning med inflyttning till vårterminens start, efter det påbörjas ombyggnad av hus A.

Entreprenör: MVB Astor Bygg AB

Byggstart: Hela skolan klar sommaren 2022, inflyttning i tillbyggnad för högstadiet vårtermin 2021.

Klar: 2022

Kontakt

Charles Hörnstein, +46 522‑69 73 22

Projektledare

charles.hornstein@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00