Renovering av Gula villan

Kommunen renoverar en av Uddevallas pärlor, Gula Villan på Emaus. Gula Villan byggdes vid mitten av 1800-talet, och har stått oanvänt under mer än 15 år. Nu är det tänkt att hela huset ska återställas till sin forna prakt.

Gula Villan ska renoveras och bland annat kommer en vägg på byggnadens framsida byggas om och hela husets utsida ska ses över.

Det mesta av väggar och inredning på insidan bedöms kunna gå att bevara genom ett varsamt underhållsarbete. I renoveringen görs villan också tillgänglig och får ett nytt kök. Vad byggnaden ska användas till när den är färdigrenoverad är inte bestämt, utan renoveringen görs klart först.

Kommunfullmäktige har avsatt 10 miljoner kronor för renoveringen i flerårsplanen 2024–2026.

Projektstatus: Just nu arbetar ett projektteam med erfarna personer med att se över vilka behov som finns i fastigheten. Fastigheten är målad flera gånger och nu planeras hur villan först ska göras trären och därefter målas på nytt. Hela byggnaden har mycket detaljer som kommer att bevaras och fångas upp vid renoveringen. Invändigt finns 9 kakelugnar som kommer att bevaras.

Det är en speciell byggnad som gör projektet speciellt för att kombinera nutidens krav på exempelvis brandskydd och tillgänglighet samtidigt som vi vill bevara det gamla i så stor utsträckning som möjligt.

Preliminär tidplan:

  • Augusti: Renoveringsarbetet startar upp
  • Vår 2025: Villan färdigrenoverad på utsidan
  • Vår 2025: Arbete invändigt med exempelvis kök och interiör
  • Sommar 2025: Villan färdigrenoverad

Bilder inför renovering

Här kan du se några bilder som vår projektledare Willy har tagit på fasaden och inne i villan inför renoveringen.

Förslag på sidor