Områdesutveckling, Rimnersområdet

”Så här tycker ni om Rimnersområdet” (Klicka för att öppna pdf)

Kommunen gör en förstudie av behoven kring en utveckling av Rimnersområdet. Frågor som hanteras är till exempel föreningsdialoger, infrastruktur, tillgänglighet, kollektivtrafik samt stråk och mötesplatser.

Vi tror att Rimnersområdet skulle kunna bli ett fantastiskt sport- och idrottscentrum. Ett ställe där du trivs, umgås, mår bra, är aktiv, lär dig nya saker, tränar och kanske tävlar. Vi tänker oss flera anläggningar, hallar, lokaler och planer för olika sporter där det är liv och rörelse. En plats för alla att samlas på, med närhet till olika aktiviteter och intressen både inne och ute. Ett ställe dit fler vill komma för att ha kul, må bra och utvecklas i sitt idrottande och välbefinnande.

Förstudien syftar till att ta fram ett förslag till ett attraktivt sport- och idrottscentrum tillsammans med er som besöker och använder området. Flera undersökningar och dialoger har genomförts under våren 2021 som kommer att ligga till grund till förstudien.

Status: Förstudien beräknas pågå under 2021.

Gällande fotbollsplaner: Kultur och fritidsnämnden beslutade 8 december 2020 att föreslå kommunstyrelsen att en ny 9 mot 9 konstgräsplan ska byggas på grusplanen vid Sommarhemsskolan. Och att befintlig gräsplan på Bodele ska rustas upp, inklusive omklädningsrum. Nämnden ger också förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för återanvändning av konstgräset som ska tas bort vid Rimnersvallen går att använda på andra platser i kommunen. De nya fotbollsplanerna beräknas vara klara senast september, på Bodele, och oktober, vid Sommarhemsskolan, år 2021.

Målsättningen är att fotbollsplaner senare ska kunna förläggas inom Rimnersområdet igen.

Prenumerera på uppdatering av projektet

Rimnersområdet flygbild
Hantera prenumeration

Kontakt

Robert Börjesson, +46 522‑69 63 14

Projektledare

robert.borjesson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Mer information

Ikon dokument/fil

Så här tycker ni om Rimnersområdet (i korthet)

Så här tycker ni om Rimnersområdet återkoppling undersökning.pdf
Ikon dokument/fil

Resultat dialog föreningar och organisationer

Dialog föreningar och organisationer.pdf
Ikon dokument/fil

Resultat medborgardialog

Medborgardialog.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00