Områdesutveckling, Rimnersområdet

Kommunen gör en förstudie av behoven kring en utveckling av Rimnersområdet. Frågor som hanteras är till exempel föreningsdialoger, infrastruktur, tillgänglighet, kollektivtrafik samt stråk och mötesplatser.

Föreningsdialog kring framtida utveckling av helheten på Rimnersområdet

Status: Förstudien beräknas pågå under 2021.

Rimnersområdet flygbild

Prenumerera på uppdatering av projektet

Hantera prenumeration

Kontakt

Robert Börjesson, +46 522‑69 63 14

Projektledare

robert.borjesson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00