Rimnersbadet, byggprojektet

Vid Rimnersområdet har vi byggt klart Uddevallas nya simhall. Rimnersbadet är en anläggning för motion, undervisning, träning och tävling. Simhallen är 5400 m² stor med en förbindelsegång som ansluter till Rimnershallen.

Rimnersbadet är färdigbyggt! Den nya simhallen innehåller en 50-meters bassäng med 10 banor, bassäng för simundervisning, SM-standard för 25-meterstävlingar, barnbassäng samt hoppbassäng integrerad i 50-metersbassängen.

Välkommen att besöka Uddevallas nya badhus.

Film från byggnationen av Rimnersbadet

Se bilder och läs om hur vi byggde Rimnersbadets insida och utsida:

Interiör skiss ny simhall

Rimnersbadet på insidan >>

Skisser ny simhall

Rimnersbadet på utsidan >>

Arkitekt: We Group

Entreprenör: Peab Sverige AB utför en totalentreprenad för bygget.

Klart: Badhuset invigdes 15 juni, och är nu klart att besöka.


Hantera prenumeration

Kontakt

Anders Emilsson, projektledare

+46 522-69 63 41

anders.emilsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor