Rimnersbadet

Det ska byggas en ny simhall vid Rimnersområdet i Uddevalla. En anläggning för motion, undervisning, träning och tävling som planeras innehålla:

  • En 50-meters bassäng med 10 banor
  • Bassäng för simundervisning
  • SM-standard för 25-meters tävlingar gällande krav på publikkapacitet
  • Barnbassäng
  • Hoppbassäng 1m, 3m och 5m integrerad i 50 meters bassängen

Tidigare framtaget lokalprogram anpassas utifrån att vattenrutschbana, rekreationsbad samt friskvård/gym utgår.

Investeringsvolym: Investeringens maxbelopp på 464 miljoner kronor.

Status: Projektering pågår inför genomförandefasen.

Entreprenör: Peab Sverige AB har tilldelats uppdraget att utföra en totalentreprenad för bygget.

Byggstart: Juni 2021

Klart: Målet är att ta anläggningen i drift sommaren 2024

Skisser ny simhall

Skisser av ny simhall på Rimnersområdet, från väst. Arkitekt: We Group.

Skiss ny simhall från entrén.

Skiss från entrén.

Skiss ny simhall från öst

Skiss från öst.

Prenumerera på uppdatering av projektet

Hantera prenumeration

Kontakt

Torgny Hübert, +46 522‑69 63 48

Projektledare

torgny.hubert@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00