Rimnersbadet

Vid Rimnersområdet bygger vi Uddevallas nya simhall. Rimnersbadet är en anläggning för motion, undervisning, träning och tävling.

Simhallen blir 5400 m² stor och kommer att ha en förbindelsegång som ansluter till Rimnershallen.

Den nya simhallen ska bland annat innehålla en 50-meters bassäng med 10 banor, bassäng för simundervisning, SM-standard för 25-meterstävlingar, barnbassäng samt hoppbassäng integrerad i 50-metersbassängen.

Se bilder och läs om Rimnersbadets insida och utsida:

Interiör skiss ny simhall

Rimnersbadet på insidan >>

Skisser ny simhall

Rimnersbadet på utsidan >>

Arkitekt: We Group

Entreprenör: Peab Sverige AB utför en totalentreprenad för bygget.

Klart: Anläggningen beräknas att tas i drift sommaren 2024

Rimnersbadet är en viktig del i att skapa Uddevallas nya sport- och idrottscenter på Rimnersområdet.

Hantera prenumeration

Kontakt

Torgny Hübert, +46 522‑69 63 48

Projektledare

torgny.hubert@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00