Rimnersbadet på utsidan

Uddevallas nya simhall ligger i anslutning till Rimnershallen. Byggnaderna samspelar i höjd och entrétorget är gemensamt. Simhallens storskaliga volymer avtecknar sig genom en saxning i höjd, från entrén, som är lägst, till 50-meters bassängen med sitt hopptorn. Denna saxning följs upp med utskjutande delar där de olika sektionerna möts. De utskjutande delarna är slitsar av glas för att ge utblick, siktlinjer och optimalt ljusinsläpp.

Idén bakom Rimnersbadet gestaltning kommer från jätten Rimner i den fornnordiska mytologin. Rimner ska enligt sägen betyda antingen ”den som är täckt av rimfrost” eller ”den sotige”. Rimnersbadets fasad kommer därför att vara vit och svart.

Skisser ny simhall

Skisser av ny simhall på Rimnersområdet, från väst. Arkitekt: We Group.

Skiss ny simhall från entrén.

Skiss från entrén.

Skiss ny simhall från öst

Skiss från öst.

Kontakt

Anders Emilsson, projektledare

+46 522-69 63 41

anders.emilsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor