Rimnersvallen, renovering

Rimnersvallen är i stort behov av renovering och anpassning för bättre tillgänglighet och krav för tävlingsstandard. Målinriktningen är att Rimnersvallens huvudarena, både ur perspektivet åskådare och idrottsutövare, ska uppdateras till senior-SM standard friidrott, nivå superettan för fotboll och möjliggöra för paraidrott. Det handlar bland annat om att renovera läktare och löparbanor samt att tillgänglighetsanpassa anläggningen så att den kan erbjuda liv och rörelse för alla. Målsättningen är att Rimnersvallen även ska få så bra samverkansmöjligheter med Rimnershallen som möjligt genom en ihopbyggnad av anläggningarna.

Exempel på arbeten som är genomförda under 2020 och 2021 är dialoger med berörda föreningar, besiktningar av läktare, inmätning av befintlig arena, geotekniska undersökningar, miljötekniska markundersökningar, arkeologiska utredningar och framtagning av ritningsförslag och kostnadskalkyler.

Status: Peab har tilldelats uppdraget att renovera och tillgänglighetsanpassa Rimnersvallen.

Beslut: 13 oktober tog kommunfullmäktige beslut om att renovera Rimnersvallen utifrån standardkrav för elitidrottfotboll och friidrott samt tillgänglighetsanpassning.

Uppdrag: Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 i uppdrag att​ tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen.

Läs mer om renoveringsbehovet av Rimnersvallen

Skiss 3

Skisser Rimnersvallen PE teknik och arkitektur

Skiss
Skiss 2

Prenumerera på uppdatering av projektet

Hantera prenumeration

Kontakt

Robert Börjesson, +46 522‑69 63 14

Projektledare

robert.borjesson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00