Rimnersvallen, renovering

Rimnersvallen är i stort behov av renovering och anpassning för bättre tillgänglighet och krav för tävlingsstandard. Målinriktningen är att Rimnersvallens huvudarena, både ur perspektivet åskådare och idrottsutövare, ska uppdateras till senior-SM standard friidrott, nivå superettan för fotboll och möjliggöra för paraidrott. Det handlar bland annat om att renovera läktare och löparbanor samt att tillgänglighetsanpassa anläggningen så att den kan erbjuda liv och rörelse för alla.

Kommunen jobbar med målinriktningen att renovera Rimnersvallen för att optimalt kunna nyttja anläggningen. Arbete som är genomförda är föreningsdialoger, besiktningar av läktare, inmätning av Rimnersvallen, geotekniska undersökningar och miljötekniska markundersökningar. Arbeten som pågår är framtagning av kostnadskalkyler, fortsatta dialoger och inom kort arkeologiska undersökningar.

Status: Upphandling av partnering påbörjad.

Beslut: Kommunfullmäktige beräknas ta beslut om genomförande juni 2021.

Uppdrag: Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 i uppdrag att​ tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen.

Prenumerera på uppdatering av projektet

Hantera prenumeration

Kontakt

Robert Börjesson, +46 522‑69 63 14

Projektledare

robert.borjesson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00