Rimnersvallen, renovering

Rimnersvallen ska renoveras till standardkraven för parasport, SM i friidrott och Superettan för fotboll. Arenan ska också bli helt tillgänglighetsanpassad för besökare och publik.

Renoveringen av Rimnersvallen innebär att:

  • Sättningsproblematik åtgärdas
  • Standardkrav för parasport, SM i friidrott och Superettan för fotboll​ byggs
  • Anläggning blir tillgänglighetsanpassad för besökare och publik​
  • Det totalt blir cirka 4 000 läktarplatser​
  • Stora samverkanseffekter mellan Rimnershallen och Rimnersvallen, vilket innebär att barn- och utbildningsförvaltningens lokalbehov tillgodoses
  • Att behov av förrådsutrymmen och omklädningsrum​ tillgodoses

Grov tidplan:

  • 2021 Slutförande av förstudie
  • 2021 - 2022 Projektering, kalkylering och färdigställande av bygghandlingar
  • 2022 - 2023 Rivning, renovering och byggnation
  • 2023 - Invigning

Beslut: 13 oktober tog kommunfullmäktige beslut om att renovera Rimnersvallen utifrån standardkrav för elitidrottfotboll och friidrott samt tillgänglighetsanpassning.

Investeringsvolym: Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan 2022-2024 om ett investeringsutrymme om 205 miljoner kronor för Rimnersvallen.

Entreprenör: Peab Sverige AB

Klart: Anläggningen planeras vara klar under 2023

Rimnersvallens renoveringsbehov

Skiss 3

Skisser Rimnersvallen PE teknik och arkitektur

Skiss
Skiss 2

Prenumerera på uppdatering av projektet

Hantera prenumeration

Kontakt

Robert Börjesson, +46 522‑69 63 14

Projektledare

robert.borjesson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00