Vision för stadsutveckling kring Bäveån

Visionen för stadsutveckling kring Bäveån i Uddevalla centrum visar på områdets potential och attraktivitet men också nödvändiga lösningar mot stigande hav och mer frekventa skyfall. Det är ett vägledande dokument som utgår från områdesplanen men är en fördjupning gällande kunskap, områdets komplexitet och påverkande förutsättningar.

Kommunen vill att stadens unika kvaliteter ska utvecklas för att möta morgondagens behov utifrån att:

  • Stadskärnan ska utvecklas med Bäveån i centrum
  • Vattenrum och vattenfront ska stärka mötet med å och fjord
  • Stadsbergen och grönstråk ska förädlas och stadens grönska utvecklas
  • Strandpromenaderna ska vara stadens rekreativa ryggrad
  • Verksamheter och infrastruktur ska ha människan och stadslivet i fokus

Illustration framtagen av Sydväst arkitektur och landskap.

 

Stadsutvecklingsvisionen innehåller fyra nya stadsdelar i området som sträcker sig från Västerbron i öster till Skeppsholmspiren i väster och från resecentrum i norr till Göteborgsvägen i söder.

  1. Västra centrum - en samlad och värdetät stad
  2. Södra Å-staden - en grön stadsdel nära berg och å
  3. Skansstaden - med berget i ryggen och solen i ansiktet
  4. Holmarna - en urban skärgård möter havet

Det är ett område på 143 hektar där vi ser en möjlighet att inom 30 år utveckla 4000 nya bostäder och skapa 2 kilometer längre vattenfront.

Kontakt

Per Bäckström, projektchef stadsutveckling

VD Uddevalla Utvecklings AB

+46 522‑69 63 59

per.backstrom@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor