Avlopp i kretslopp

Slamsugning av brunn

Ett hushållsavlopp innehåller mycket näring och 90 % av näringen finns i toalettvattnet. Ett bra sätt är att ta vara på toalettvattnet för att använda det som näring på åkermark.

I Uddevalla kommun tas toalettvattnet från slutna tankar om hand och sprids på jordbruksmark efter hygienisering. Hygienisering innebär att toalettvattnet lagras i några månader och behandlas under tiden med urea som bryter ner de bakterier som finns i toalettvattnet. Produkten blir en ren koncentrerad växtnäring. Därmed ingår toalettvattnet i ett kretslopp.

Tillsammans hjälps vi åt att skapa ett hållbart samhälle där näringsämnen kan återföras till åkermark och inte bidra till övergödning av sjöar och vattendrag. På så sätt säkerställer vi också ett grundvatten av god kvalité.

Kretsloppsbild

Toalettvattnet från din slutna tank hämtas av Uddevalla Energi och körs till en behandlingsanläggning hos en lantbrukare istället för till kommunens reningsverk. I anläggningen hygieniseras vattnet och sprids senare på jordbruksmark.

Idag finns det tre anläggningar i kommunen som tar emot toalettvatten: Skarnhälla Gård på Bokenäset, Rålanda gård och Sunds gård.

Kommunen är på gång att certifiera hanteringen av toalettvatten från hämtning till lagring och spridning.

Kontakt

Anna Thorén, +46 522‑69 73 75

Miljöinspektör

anna.thoren@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00