Extremt snålspolande toaletter

Med sluten tank för toalettvatten vill du ha en spolmängd som är så liten som möjligt för att få färre tömningar av den slutna tanken.

Om du installerar ny vattentoalett så krävs en toalett som spolar mindre än 1 liter per spolning som genomsnitt. Det finns två sorters toaletter som fungerar med så liten spolmängd: vakuumtoaletter och dubbelspolande toaletter.

Om du redan har vattentoalett och gör om ledningsdragning till sluten tank krävs det inte att du byter ut din toalett, men tänk på att det kan löna sig att byta till mindre spolmängd. En toalett som använder fyra liter per spolning måste tömmas fyra gånger så ofta!

Dubbelspolande toaletter

I en dubbelspolande toalett finns det två hål i skålen, ett stort och ett litet. Det lilla hålet används för urin och det stora för fekalier och papper. De flesta gångerna toaletten används är för att kissa och då är spolmängden väldigt liten. Papper får man lägga i papperskorg eller i den större skålen när man kissat. För att skölja bort fekalier och papper så används mer vatten, vanligtvis en helt vanlig spolning. Spolmängden i genomsnitt är 0,8-1 liter per spolning.

Exempel på leverantörer av dubbelspolande toaletter:

  • WC-Dubletten/Jets
  • Wostman

Vakuumtoaletter

Vakuumtoaletter använder inte vatten för att transportera bort papper, urin eller fekalier, utan vatten används bara för att skölja toalettskålen. Istället skapas ett undertryck i ledningen och innehållet från toaletten sugs/trycks till den slutna tanken. I och med att vatten inte används för att transportera bort avfallet blir spolmängden så liten som mellan 0,7-1 liter per spolning.

Ett vakuumsystem kräver täta ledningar, men man är inte beroende av fall och ledningarna kan vara av en mindre dimension än vanliga avloppsrör. Om du vill titta på en vakuumtoalett i drift så finns det en i Bokenäs Bygdegård.

Exempel på leverantörer av vakuumtoaletter:

  • Jets
  • Fann VA teknik
  • Wostman
  • Baga

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00