Källsorterat avlopp

I Uddevalla körs toalettvatten från slutna tankar ut på åkermark, och därför ses en sådan avloppslösning som en kretsloppslösning. Näringen ingår i kretsloppet och är till nytta istället för att spolas bort. På så sätt är du som har en sluten tank för toaletten med och förbättrar vattenmiljön i Uddevalla.

Från avlopp till kretslopp!

Tank och toalett

För att ha minsta möjliga antal hämtningar av tanken, bör du installera en extremt snålspolande toalett med en genomsnittlig spolmängd på mindre än 1 liter per spolning. Det finns inga krav på hur stor en sluten tank ska vara. Det kan vara en fördel att ha tillräcklig storlek på tanken för att få så få tömningar som möjligt. Men kom ihåg att alla slutna tankar måste tömmas minst en gång om året.

En extremt snålspolande toalett tillsammans med en rymlig sluten tank kan innebära att det räcker med ett par tömningar per år av tanken, även för ett åretruntboende. Men självklart beror antalet tömningar till sist på hur många gånger du trycker på spolknappen.

Torra lösningar

Andra möjliga kretsloppsanpassade avlopp är att installera en urinseparerande toalett där du efter lagring använder urinet som växtnäring till exempel i din rabatt, eller en förmultningstoalett där fekalier komposteras och används som jordförbättring.

Rening av bad-, disk- och tvättvatten

Till en kretsloppsanpassad lösning krävs en separat rening för bad-, disk- och tvättvatten, exempelvis en markbädd eller infiltration.

En vanlig och tillräcklig lösning för rening av bad-, disk- och tvättvatten är en tvåkammarbrunn (slamavskiljare) med en volym på en kubikmeter samt en efterföljande markbädd på 15 kvadratmeter, alternativt en infiltration om marken är sandig och lämplig för infiltration. Det går också att rena bad-, disk- och tvättvatten i olika fabrikstillverkade filter, men tänk på att dimensioneringen måste vara tillräcklig.

Översikt över anläggningstyper, kretslopp

Kretsloppanpassat avlopp

Normal skyddsnivå miljöskydd

Hög skyddsnivå miljöskydd

Extremt snålspolande toalett (< 1 liter/ spolning) till sluten tank (WC) + infiltration/markbädd (BDT)

Ja

Ja

Urinseparerande toalett (WC) +infiltration/markbädd (BDT+fekalier)

Ja

Nej

Urinseparerande toalett (WC) + markbädd + fosforfälla/-fällning (BDT+fekalier)

Ja

Ja

Urinseparerande torrtoalett +infiltration/markbädd(BDT)

Ja

Ja

Torrtoalett + infiltration/markbädd (BDT)

Ja

Ja

 

 

 

WC= Vattenklosett/vattentoalett

 

 

BDT= Bad-, disk- och tvättvatten

 

 

Observera att varje avloppsansökan bedöms för sig utifrån exempelvis vad omgivningen tål. Ansökningar som gör avsteg från tabellen bör motiveras.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00