Kontroll av avlopp

Syftet med att kontrollera befintliga avlopp är att få en bättre miljö i hela kommunen genom att dåliga avlopp åtgärdas. Nyare avlopp som har tillstånd kontrolleras också, för att se till att de fungerar som de ska.

Bygg- och miljöprövningsenheten gör också tillsyn på nyare och mer avancerade avloppsanläggningar såsom minireningsverk, fosforfällningsenheter och fosforfällor för att se att de fungerar som det är tänkt.

Kontroll av avlopp

Bygg- och miljöprövningsenheten arbetar med att kontrollera alla de egna avloppen som finns i kommunen. Vid kontrollen ställs krav på förbättringar på de avlopp som inte renar avloppsvattnet tillräckligt bra.

Uddevalla är en kustkommun med många känsliga fjordar och grundområden och de enskilda avloppen påverkar vår miljö på ett betydande sätt. Många enskilda avloppsanläggningar har en dålig rening av avloppsvattnet på grund av de är gamla eller inte har skötts ordentligt. Lagstiftningen ställer höga krav på enskilda fastighetsägare att ha bra avlopp.

Målsättningen med kontrollen är att otillräckliga avloppsanordningar ska åtgärdas och utsläppen av näringsämnen ska minska till grundvatten och kustvatten. Miljöbalken, Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) och Uddevalla kommuns riktlinjer för små avloppsanläggningar är vägledande för samhällsbyggnads krav på bristfälliga avlopp.

Ska jag få mitt avlopp kontrollerat?

Bygg- och miljöprövningsenheten gör uppsökande tillsyn varje år där avloppen inom vissa områden kontrolleras. Inför varje kontroll tar vi kontakt med dig som fastighetsägare. Västvattens VA-rådgivare bjuder in alla fastighetsägare till informationsmöte innan enhetens kontroll. Tillsynsavgift tas ut för kontrollen av avlopp .

För att avgöra om det är någon idé att betala för kontrollarbetet eller om det helt enkelt är dags att göra en ny avloppsanläggning kan du själv gå igenom ditt avlopp innan kontrollen.

Tips!

Tidigare kontroller av avlopp i kommunen

 • Kontroll 2018 - Nybygget, Gullmarsberg/Baggetorp
 • Kontroll 2017 - Dirhuvud, Branseröd, Gusseröd, Haljersröd, Listaskogen, Dragsmarks-Berg/Backa, Eriksberg, Fossen, Kavlanda, Rörbäck
 • Kontroll 2016 - Brattefors och Fjället
 • Kontroll 2015 - Bokenäs-Bön, Skafteröd och Börsås.
 • Kontroll 2014 - Eriksberg, Kavlanda och Ormestad.
 • Kontroll 2013 - Eskilsröd/Stale, Pettersborg, Bredfjället och Ormestad
 • Kontroll 2012 - Stora Bräcke/Bjällansås, Studseröd och Gunnarby.
 • Kontroll 2011 - Kolvik, Hällebäck, Grind och Groröd.
 • Kontroll 2010 - Backamo, Grinneröd och Köperöd m.fl.
 • Kontroll 2009 - Munkeby, Utby och Gustafsberg/Lindesnäs.
 • Kontroll 2007 och 2008 - Fräknestranden, inför överföringsledningen för kommunalt vatten och avlopp mellan Uddevalla och Ljungskile.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Information kring kommunens kontroll av avlopp

Alla avlopp kontrolleras.pdf
Ikon dokument/fil

Information och svar på vanliga frågor inför kontroll av avlopp

Kontroll av ditt avlopp.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00