Kontroll av avlopp

Kommunen kontrollerar alla avlopp som finns i Uddevalla kommun. Vid kontrollen ställs krav på förbättringar av de avlopp som inte renar avloppsvattnet tillräckligt bra. Syftet med att kontrollera befintliga avlopp är att få en bättre miljö i hela kommunen genom att dåliga avlopp åtgärdas. Nyare avlopp som har tillstånd kontrolleras också, för att se till att de fungerar som de ska.

Uddevalla är en kustkommun med många känsliga fjordar och grundområden och utsläpp av avloppsvatten påverkar vår miljö på ett betydande sätt. Många avloppsanläggningar har en dålig rening av avloppsvattnet på grund av de är gamla eller inte har skötts ordentligt. Lagstiftningen ställer höga krav på enskilda fastighetsägare att ha bra avloppsrening.

Målsättningen med kontrollen är att otillräckliga avlopp ska åtgärdas och utsläppen av näringsämnen ska minska till grundvatten och kustvatten.

Miljöbalken, Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) och Uddevalla kommuns riktlinjer för små avloppsanläggningar är vägledande för kontrollen av bristfälliga avlopp.

Ska du få ditt avlopp kontrollerat?

Miljökontoret gör uppsökande kontroll varje år där avloppen inom vissa områden kontrolleras. Inför varje kontroll tar vi kontakt med dig som fastighetsägare. Tillsynsavgift tas ut för kontrollen av avlopp.

Steg 1

Första steget i kontrollen är ett informationsmöte där du som fastighetsägare får information om avlopp och om kontrollen i ditt område.

Här finns all information som lämnas på ett informationsmöte

För att avgöra om det är någon idé att betala för kontrollarbetet eller om det helt enkelt är dags att göra en ny avloppsanläggning kan du själv gå igenom ditt avlopp innan kontrollen.

Steg 2

Det andra steget är att du blir kontaktad av kommunen med ett brev där vi ber dig fylla i en vatten- och avloppsdeklaration. Fyll i så fullständigt du kan.

Vatten- och avloppsdeklaration som blankett i pdf Pdf, 168 kB.

Tips!

Tidigare kontroller av avlopp i kommunen

 • Kontroll 2020 - Gunneröd, Dammen, Sörbo, Skråröd, Torkelsröd, Ormestad, Börsås
 • Kontroll 2019 - Kärlingesund, Oxevik, Dragsmarks Berg, Skår, Kolvik
 • Kontroll 2018 - Nybygget, Gullmarsberg/Baggetorp
 • Kontroll 2017 - Dirhuvud, Branseröd, Gusseröd, Haljersröd, Listaskogen, Dragsmarks-Berg/Backa, Eriksberg, Fossen, Kavlanda, Rörbäck
 • Kontroll 2016 - Brattefors och Fjället
 • Kontroll 2015 - Bokenäs-Bön, Skafteröd och Börsås.
 • Kontroll 2014 - Eriksberg, Kavlanda och Ormestad.
 • Kontroll 2013 - Eskilsröd/Stale, Pettersborg, Bredfjället och Ormestad
 • Kontroll 2012 - Stora Bräcke/Bjällansås, Studseröd och Gunnarby.
 • Kontroll 2011 - Kolvik, Hällebäck, Grind och Groröd.
 • Kontroll 2010 - Backamo, Grinneröd och Köperöd m.fl.
 • Kontroll 2009 - Munkeby, Utby och Gustafsberg/Lindesnäs.
 • Kontroll 2007 och 2008 - Fräknestranden, inför överföringsledningen för kommunalt vatten och avlopp mellan Uddevalla och Ljungskile.

Förslag på sidor