Informationsmöte inför avloppskontroll

Inför kontroll bjuder samhällsbyggnad in till ett informationsmöte, där du som fastighetsägare får allmän information om avlopp och om vår avloppskontroll. Alla som äger en fastighet bjuds in till informationsmötet ungefär ett år innan det är dags för kontroll.

Här finns all information samlad för dig som inte kan vara med på informationsmötet.

Inga informationsmöten just nu med anledning av rådande situation med coronavirus

Just nu bjuder samhällsbyggnad inte in till informationsmöten. All information vi vanligen lämnar vid informationsmötet finns samlad här på sidan.

Informationsmaterial

Titta gärna på vår informationsfilm där Alexander som är miljöinspektör informerar på samma sätt som vid ett informationsmöte.

Du kan också se bilderna i presentationen separat i en pdf.
Presentationen i pdf>> Pdf, 2.8 MB.

Tidplan för avloppskontrollen

Ungefärlig tidplan för hur kontrollen går till:

 • År 1: Alla fastighetsägare bjuds in till informationsmöte (informationen finns här på sidan)
 • År 2: Brev skickas till alla fastighetsägare inför kontroll där vi ber er fylla i en vatten- och avloppsdeklaration. Några veckor senare görs kontrollbesök på de fastigheter som bedöms ha "gula avlopp". Efter kontrollen skickas ett skriftligt beslut eller brev ut till alla fastighetsägare.
 • År 2-3: Tid för fastighetsägare att anlägga nytt avlopp eller åtgärda brister.
 • År 3: Uppföljning av avloppskontrollen i området. Kontroll att alla beslut har följts, ofta genom ytterligare ett besök.

Bra att veta om kontrollen

 • Avgift.
  Vi tar ut en avgift för kontroll av avlopp.
 • Dåliga avlopp får förbud.
  Om ditt avlopp saknar tillstånd eller om det enbart finns en slamavskiljare behöver det åtgärdas. Sådana avlopp får ett beslut om förbud om vi gör kontroll. Får du ett beslut om förbud får du en fastställd tid på dig att göra om avloppet.
 • Gör egenkontroll.
  Även om ditt avlopp har tillstånd kan det ha brister. Gör gärna en egenkontroll innan vi kommer ut på kontrollbesöket.
  Läs mer om egenkontroll här>>
 • Åtgärda på eget initiativ.
  Om du har en dålig avloppsanläggning, eller inte har något avlopp alls, kan du göra nytt avlopp innan vi gör kontrollbesök i ditt område. Om du ansöker om tillstånd, anlägger och får avloppet godkänt innan vi gör kontroll i ditt område så slipper vi lägga tid på att undersöka och lägga förbud på ett dåligt avlopp och du slipper avgiften för vårt arbete.
 • Inga kontrollbesök på nyare avlopp och avlopp utan toalettutsläpp.
  Om ditt avlopp har tillstånd och är yngre än 5 år, eller om ni har en sluten tank/torrtoalett och bad-, disk och tvättvatten leds till egen rening kommer vi inte på kontrollbesök. Även dessa anläggningar ska ha bra rening, men denna tillsyn är inte prioriterad just nu.
 • Tillsammans med grannen?
  Kolla gärna om dina grannar är intresserade av att göra gemensamt avlopp, det kan bli billigare och fungera bättre.
 • Vill du vara med på besöket?
  Om du vill vara med på besöket kan du kontakta oss när du får vårt brev inför kontrollbesöket.

Här kan du läsa mer om olika anläggingstyper>>