Sluten tank

En sluten tank är inte en behandling av avloppsvatten utan en uppsamling av toalettvattnet för transport vidare. I Uddevalla transporteras innehållet i slutna tankar till lantbrukare som sprider innehållet på åkermark.

  • Det enda som ska spolas ner i en toalett är toalettpapper, spolvatten och det som passerat kroppen! Det är extra viktigt i Uddevalla där toalettvattnet kommer att spridas på en åker i närheten.
  • Kontrollera att toaletten inte står och läcker, att tilloppsledningar är täta och att toaletten inte spolas i onödan, det gör att tanken måste tömmas onödigt ofta.

Tank och tilloppsledning

Det finns inga krav på tankens storlek, men ju större tanken är desto färre tömningar kommer att krävas. Alla slutna tankar ska dock tömmas minst en gång per år. Avgiften för tömning är högre om tanken är större, du kan läsa mer om avgifterna på Uddevalla Energi. Tilloppsledning bör ha en lutning på minst två procent om det är en urinsorterande toalett som ska anslutas. En ledning från en vakuumtoalett behöver inte någon lutning utan kan dras uppåt om det behövs.

Tömning

Det är bara Uddevalla Energi som får tömma den slutna tanken. Tanken ska ha en rejäl manlucka med helst en minsta diameter på 400 mm för tömning och inspektion, annars kan Uddevalla Energi få problem med att tömma tanken ordentligt. Luckan ska vara lätt åtkomlig. Alla slutna tankar ska tömmas minst en gång per år.

Larm

Tanken ska förses med en larmanordning som larmar via ljud och/eller ljussignal när det återstår cirka två veckor tills tanken är full. Larmsignalen placeras i bostaden. Som givare till larmet rekommenderas vippanordning. Nivån i tanken bör kontrolleras då och då, även om man har ett nivålarm installerat.

Förankring

För att förhindra att tanken flyter upp ska tanken förankras med spännband i berg eller betongplatta. Alternativt kan dränering under tanken motverka uppflytning om tanken ligger i tydligt sluttande mark.

Toalett som ansluts till tanken

För att ha minsta möjliga antal tömningar av tanken, ska man installera en extremt snålspolande toalett med en genomsnittlig spolmängd på mindre än 1 liter per spolning. Det finns vakuumtoaletter och urinsorterande toaletter som klarar kravet. Väljer du en urinsorterande toalett kan båda ledningarna anslutas till samma slutna tank.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00