WC-reningsanläggning

 

Normal skyddsnivå, miljöskydd

Om du bor i ett område med normal skyddsnivå för miljöskydd kan du undersöka om marken är sandig och lämplig för infiltration, genom jordprovtagning. Till en ansökan om infiltration ska du skicka med analysresultat från en sådan jordprovtagning. Infiltration är en billig och enkel lösning för rening om marken är lämplig.

Om marken inte är lämplig för infiltration får du se på andra lösningar, exempelvis markbädd i kombination med extra rening för fosfor.

Hög skyddsnivå, miljöskydd

Om du bor i ett område med hög skyddsnivå för miljöskydd måste du ha en mycket bra rening av både kväve och fosfor. Då räcker inte enbart infiltration. Det finns alternativ med markbäddar som är kompletterade med moduler och extra rening för fosfor som klarar kraven, eller minireningsverk som renar avloppsvattnet i en och samma burk.

Både kompletterade markbäddar och minireningsverk kräver noggrann och regelbunden skötsel av dig som fastighetsägare och ett avtal med någon sakkunnig som ser över anläggningen minst varje år. Glöm inte att utreda om det finns möjlighet att separera ledningar för toalettvatten till en sluten tank och på så sätt välja en kretsloppsanpassad avloppslösning.

Översikt över anläggningstyper, rening

Nedan anges exempel på anläggningstyper som lever upp till respektive skyddsnivå. Varje avloppsansökan bedöms för sig utifrån exempelvis vad omgivningen tål.

Reningsanläggning för avloppsvatten

Normal skyddsnivå miljöskydd

Hög skyddsnivå miljöskydd

Infiltration (WC+BDT)

Ja

Nej

Markbädd (WC+BDT)

Nej

Nej

Markbädd + fosforfälla/-fällning (WC+BDT)

Ja

Nej

Markbädd med moduler + fosforfälla/-fällning (WC+BDT)

Ja*

Ja*

Minireningsverk med efterpolering (WC+BDT)

Ja*

Ja*

 

 

 

WC= Vattentoalett

 

 

BDT= Bad-, disk-, och tvättvatten

 

 

 

Tänk på att både minireningsverk och moduler ska vara utvärderade på ett omfattande och opartiskt sätt och leva upp till reningskraven. Prefabricerade lösningar ska även vara CE-märkta enligt olika EN-standarder, läs mer på Boverkets hemsida. För information om reningsresultat se också "Marknadsöversikt" eller kontakta bygg- och miljöprövningsenheten.

Observera att varje avloppsansökan bedöms för sig utifrån exempelvis vad omgivningen tål. Ansökningar som gör avsteg från tabellen bör motiveras noggrant. Ansökningar om anläggningstyper som inte finns med i tabellen bör beskrivas noggrant.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00