Köpa eller sälja hus med eget vatten och avlopp

Ta reda på statusen på vatten- och avloppsanläggningar vid husförsäljning. Det ligger i både säljarens och köparens intresse för att undvika framtida frågor, missförstånd och i värsta fall tvister.

I Sverige har omkring 75% av de enskilda dricksvattenbrunnarna anmärkning på vattenkvaliteten och mer än 50% av alla enskilda avloppsanläggningar är så dåliga att de inte klarar gällande krav på rening.

Du som köper hus

Enskild brunn och avlopp omfattas av din undersökningsplikt, men ingår normalt inte i en överlåtelsebesiktning. Du måste därför själv ta reda på  vatten- och avloppsanläggningarnas status inför husköpet.

Som fastighetsägare kommer du att ansvara för att ditt dricksvatten håller god kvalitet och att din avloppsanläggning har ett giltigt tillstånd och klarar gällande krav för rening. Om en anläggning för vatten eller avlopp är yngre än tio år och visar sig vara felbyggd, kan det finnas möjlighet att reklamera anläggningen enligt konsumenttjänstlagen.

Några frågor som kan hjälpa dig som köpare:

  • Är vattnet av god kvalitet? Var uppmärksam på dricksvattnets lukt, färg, smak och föroreningar. Finns resultat av vattenanalys? (analysen
    bör inte vara äldre än ett år) Har det någon gång varit problem med
    vattenkvaliteten? Bör dricksvattnet renas, i t.ex. ett filter? 
  • Finns tillräcklig vattentillgång? Hur mycket vatten kan man ta ut per dag? Har brunnen sinat vid något tillfälle, t.ex. under torra somrar? Är brunnens kapacitet tillräcklig för den kommande vattenanvändningen? Vid tveksamhet bör en provpumpning genomföras.
  • Hur är den tekniska konstruktionen och krav på skötsel? Dokumentation om brunnen kan finnas hos husägaren eller i SGUs Brunnsarkiv. Är brunnen borrad i enlighet med standarden ”Normbrunn”? Hur ofta byts filter och pump?
  • Finns de tillräcklig rening av avloppsvattnet? Finns det föreläggande från kommunen på fastighetens avlopp?
  • Är avloppsanläggningens kapacitet tillräcklig för den kommande belastningen?
  • Vilken typ av avloppsanläggning? Finns det dokumentation/ritningar? Vilket år byggdes avloppsanläggningen? Finns det en skötselinstruktion? Finns det serviceavtal? Vissa teknikleverantörer erbjuder service av anläggningen. Vad är driftkostnaden per år?

Du som säljer hus

Samla de handlingar du har exempelvis tillstånd från kommunen, teknisk dokumentation, ritningar, dricksvattenprov och skötselråd för vatten- och avloppsanläggningarna som underlag för köparen.

Kommunens roll

Bygg- och miljöprövningsenheten på samhällsbyggnad är tillsynsmyndighet för avloppsanläggningar och bedriver tillsyn för att kontrollera att reglerna följs och utfärdar även tillstånd för avloppsanläggningar. Enheten hjälper även till om du har frågor om vad som gäller för vatten och avlopp på din fastighet, att bedöma den befintliga anläggningens funktion och när du behöver borra dricksvattenbrunn eller renovera/bygga ny avloppsanläggning.

Västvatten är ett kommunalt bolag och sköter kommunalt vatten och avlopp och kan svara på frågor kring utbyggnaden av det kommunala vatten och avloppsnätet.

Fastighetsmäklarens roll

Mäklarens uppgift är bland annat att förmedla säljarens information om fastigheten. Har mäklaren kännedom om eller särskild anledning att misstänka något om fastighetens skick, som kan ha betydelse för en köpare, ska mäklaren upplysa om detta. Det är inte mäklarens roll att bedöma dricksvattenbrunnen eller avloppsanläggningen eller ge råd om teknik. Däremot kan mäklaren hjälpa dig på vägen så att avloppet undersöks.

Förslag på sidor