Vattenskyddsområden

Uddevalla kommun har uppdaterat skyddet för kommunens alla dricksvattentäkter. Att ha moderna vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter är ett sätt för kommunen att nå målet om ett säkert, rent och hälsosamt dricksvatten.

Inom vattenskyddsområden gäller skyddsföreskrifter som syftar till att reglera verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten. Föreskrifterna innebär att verksamheter som kan innebära risk för vattenkvalitén är förbjudna. Andra verksamheter  kan kräva tillstånd eller anmälan. Tillstånd söks och anmälan görs hos samhällsbyggnad.

Vatten är i ständig rörelse och cirkulerar i vattnets eget kretslopp. Vatten kan inte ägas av någon och föroreningar som kommer ut i vattnet kan spridas långa sträckor. Det är därför en mycket viktig uppgift för kommunen att skydda vattnet mot föroreningar. God råvattenkvalitet är en absolut nödvändighet för att Uddevalla kommun ska kunna erbjuda sina invånare ett bra dricksvatten.

För att kunna skydda vattnet bildas vattenskyddsområden kring alla större vattentäkter. Vattenskyddsområden delas in i olika zoner beroende på avstånd till vattentäkten och rinntiden, det vill säga den tid det tar för vattnet att nå själva vattentäkten. Inom zonerna gäller olika skyddsföreskrifter för att risken för förorening av täkten ska minska. Till grund för arbetet med att upprätta vattenskydd ligger EU-s ramdirektiv för vatten, Sveriges miljölagstiftning; miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd för bildande av vattenskyddsområde.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00