Ytvattentäkter

I Uddevalla finns två kommunala ytvattentäkter;

  • Köperödssjöarna
  • Skarsjön

Köperödssjöarna försörjer större delen av Uddevalla och Ljungskile med dricksvatten. Skarsjön är kommunens reservvattentäkt. Ett gemensamt vattenskyddsområde med föreskrifter gäller i hela tillrinningsområdet för Köperödssjöarna och för Skarsjön.

Vattenskyddsområde för Köperödssjöarna

Köperödssjöarna är Uddevalla kommuns huvudvattentäkt. Vatten från Köperödssjöarna renas till dricksvatten i Mariebergs vattenverk och leds till konsumenter i Uddevalla med omgivningar. Bäveåns tillrinningsområde inkluderar bland annat Risån och Öresjö och omfattar fyra kommuner. (Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet)

Vattenkvaliteten i Köperödssjöarna är beroende av vattnet i sjöar och vattendrag i hela tillrinningsområdet och påverkas till stor del av markanvändningen inom området. I skyddsområdet ingår också reservvattentintaget längre nedströms i Bäveån.

Inom vattenskyddsområdet för ytvattentäkten Köperödssjöarna gäller skyddsföreskrifter som syftar till att reglera verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten. Föreskrifterna innebär att verksamheter som kan innebära risk för vattenkvalitén är förbjudna. Andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan. Tillstånd söks och anmälan görs hos samhällsbyggnad. Exempel på tillståndspliktig verksamhet kan vara lagring av kemiska produkter, gödselhantering, upplag av massor och så vidare.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Beslut om vattenskyddsområde för Köperödssjöarnas vattentäkt

Skyddsföreskrifter för Köperödssjöarnas vattentäkt.pdf
Ikon dokument/fil

Föreskrift om skyddsområde och skyddsföreskrifter för ytvattentäkt Stora Skarsjön

Skyddsföreskrifter för ytvattentäkt Stora Skarsjön.pdf
Ikon dokument/fil

Om du bor inom Köperödssjöarnas vattenskyddsområde

Att bo inom Köperödssjöarnas område.pdf
Ikon dokument/fil

Om du har en verksamhet inom Köperödssjöarnas vattenskyddsområde

Att ha verksamhet inom Köperödssjöarnas område.pdf
Ikon dokument/fil

Om du har en lantbruksverksamhet inom Köperödssjöarnas vattenskyddsområde

Att ha lantbruk inom Köperödssjöarnas område.pdf
Ikon dokument/fil

Om du planerar avverkning inom Köperödssjöarnas vattenskyddsområde

Att bedriva skogsbruk inom Köperödssjöarnas område.pdf

E-tjänster och blanketter

Miljö, livsmedel, hälsa

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00