Dalabergsskolan

Dalabergsskolan

Dalabergsskolan, Internationella skolan, är en F-6 skola med ca 350 elever samt ett fritidshem med två avdelningar.

Dalabergsskolan är en skola med studiero, nöjda elever och föräldrar. Vi satsar på Bedömning för lärande, IKT, Läs- och skrivutveckling i alla ämnen samt kreativ undervisning. Vi bedriver vår undervisning så att eleverna känner sig sedda och får möjlighet att utvecklas. Dessutom tar de äldre eleverna hand om de yngre genom att vara trivselledare och leda rastaktiviteter och lekar på rasterna.

Dalabergsskolan ställer höga krav på elever och lärare och hur man respekterar sig själv, sin omgivning och andra. Dessa grundläggande tankar tror vi ska ge goda förutsättningar för lärande och ett socialt välmående för alla på vår skola.

Aktuellt

Skolavslutning

Onsdagen den 9/6 har vi skolavslutning. Alla elever slutar kl. 11.00 den dagen. Om det finns behov av en längre vistelsetid även om ni inte har fritidshemsplacering meddelar ni er lärare detta.

Första skoldagen för höstterminen är tisdag 17/8


Följ oss på Facebook och Instagram!

Kontakt

Frånvaroanmälan
Telefon 0522-69 66 98

Rektor
Martin Svärd
Telefon 0522-69 66 55

Biträdande rektor
Sofia Pettersson
Telefon 0522-69 76 77

Administratör
Merita Pirqe
Telefon 0522-69 66 13

Adress
Dalabergsstråket 6, 451 81 Uddevalla


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00