Herrestadskolan

Herrestadsskolan

Herrestadskolan är en skola för elever i åldrarna 6–13 år (skolår F-6), som ligger nära skog och natur. Skolans upptagningsområde är primärt området Herrestad med omnejd, området ut mot Sunningen samt området mot Torp/Rotviksbro. Upptagningsområdet består till största delen av villabebyggelse och landsbygd. Inför läsåret 2016/2017 beräknas skolan ha drygt 400 elever med sju stycken fritidsavdelningar för ca 280 barn. Könsfördelningen är sådan att det är något fler pojkar än flickor i nästan alla årskurser. Skolan har tidigare haft få elever med utomeuropeisk härkomst men har sedan VT 2016 fått ta emot nyanlända elever vilket är oerhört glädjande och lärorikt. Vi har en stor andel elever som har fritidsplats och många elever är kvar på fritids högt upp i årskurserna.Vår arbetsmiljö och vår omsorg om varandra är mycket god. Vi har höga förväntningar på alla barn och vi bekräftar barnen varje dag.

Ett av våra prioriterade mål är att arbeta med ett entreprenöriellt förhållningssätt i hela vår verksamhet. Det innebär bland annat att vi tillsammans med eleverna/barnen vill hitta deras drivkrafter för lärande och därmed motivation.

Ett annat prioriterat mål är att vidareutveckla vår förmåga att arbeta med IKT i lärandet. Vi har smartboard i alla klassrum och god tillgång till elevdatorer.

Välkommen till en mycket utvecklingsbenägen och omvärldsspanande skola – Herrestadsskolan.

Likabehandlingsplanen2017/18

Aktuellt


Kontakt

Frånvaroanmälan
Telefon
0522-69 72 62
Sjukanmälan av elev görs innan klockan 8.00.Om eleven får specialkost kontakta köket för avbokning, 0522-69 72 65

Rektor
Eva Johansson
Telefon 0522-69 72 52

Rektor
Anna Kindberg
Telefon 0522-69 53 01

Administratör
Linda Olsson
Telefon 0522-69 72 55

Adress
Torpvägen 3, 451 75 Uddevalla

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00