Samtycke till bild, film och ljudupptagningar

Uddevalla kommun kommunicerar med bilder, film och ljudupptagningar. Det innebär att, om du samtycker, så sparar och behandlar vi dessa personuppgifter om dig. Syftet är att informera om våra verksamheter och marknadsföra staden.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd samt vår behandling av dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombud@uddevalla.se.
Mer information hittar du på uddevalla.se/personuppgifter.

Samtycker du/ni till att dina personuppgifter i form av namn, bild, film eller ljudupptagning, som vi inhämtat vid detta tillfälle, får användas för publicering på Uddevalla kommuns webbsida och sociala medier? * (obligatorisk)
Samtycker du/ni till att dina personuppgifter i form av namn, bild, film eller ljudupptagning, som vi inhämtat vid detta tillfälle, får användas för publicering på Uddevalla kommuns webbsida och sociala medier?

Förslag på sidor