Personuppgift PUL

När du skickar e-post, beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller en fråga via vårt e-postformulär, sociala medier eller använder en e-tjänst, lagras dina personuppgifter för att Uddevalla kommun ska kunna nå dig. Tänk på att inte skicka känslig information till oss via e-post och sociala medier.

Hur behandlar kommunen dina personuppgifter?

Personuppgiftslagen (PUL) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, det kallas lämnat samtycke i lagtexten, eller om det finns stöd i PUL eller annan lag.

Samtycke är lika med att godkänna

När du kontaktar oss via formulär på webbplatsen, via e-post eller en e-tjänst och klickar på "Skicka" har du gett ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter. Du har möjlighet att ta tillbaka samtycket när du själv vill.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som t.ex. fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter

Med behandling menas allt som vi i Uddevalla kommun gör med dina personuppgifter. Till exempel när vi samlar in, sorterar eller bearbetar dem på annat sätt är en behandling av personuppgifter, enligt PUL.

När registreras mina personuppgifter?

Hos Uddevalla kommun kan dina personuppgifter registreras till exempel när du ansöker om förskoleplats med hjälp av en e-tjänst. Om du skickar e-post till kommunen eller kontaktar oss via sociala medier, så kan vi behöva spara och lagra det i våra register. Detta är exempel på tillfällen som kommunen behandlar dina personuppgifter. Det kan även vara när du väljer att prenumerera på någon information från Uddevalla kommun.

Hur får du reda på om dina personuppgifter behandlas i kommunen?

En gång per år har du som kommuninvånare rätt att få ett gratis registerutdrag. Registerutdraget visar vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunen. Kontakta kommunen för att få ditt registerutdrag. Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden själv. Du har rätt att få svar inom en månad.

I de flesta fall har du rätt att få information om att dina personuppgifter har börjat behandlas av oss, och det oavsett om vi fått dina uppgifter direkt från dig eller från någon annan. Vid dessa tillfällen ska vi skicka information till dig automatiskt.

Personuppgiftsombud för nämnderna

Kommunstyrelsen
Catarina Lehtinen

Barn och utbildningsnämnden
Lise-Lotte Bengtsson

Kultur och fritidsnämnden
Anna-Helena Wiechel

Samhällsbyggnadsnämnden
Mark O´Keeffe

Socialnämnden
Berith Lindell

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00