Omsorg och hjälp

Här hittar du e-tjänster och blanketter för dig som ska ansöka om bistånd, färdtjänst och LSS.

E-tjänst

Blanketter

 

Autogiro

Bistånd/hemtjänst

Bistånd/hemtjänst

 

Ansökan om bistånd

 

Val eller byte av utförare

 

Begäran om verkställighet vid semestervistelse

 

Inkomständring

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

 

Bostadsanpassningsbidrag

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Anmälan om vigsel

Anmälan om vigsel

Familjerådgivning

Familjerådgivning

Boka familjerådgivning


Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

 

Ansökan om insatser inom LSS

Färdtjänst (kräver e-legitimation)

Färdtjänst

Ansökan om färdtjänst 
(kräver e-legitimation)

Ansökan färdtjänst


Läkarutlåtande för ansökan till färdtjänst

 

Ansökan arbetsresor

Ansökan om riksfärdtjänst 
(kräver e-legitimation)

Ansökan riksfärdtjänst

Samhällsguide

Samhällsguide

 

Jag vill bli samhällsguide

 

Jag vill ha samhällsguide

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00