Anvisning registrering av livsmedelsanläggning

Vad ska jag skriva i min anmälan om registrering av livsmedelsanläggning?
Här får du all hjälp du behöver!

1. Anmälan avser

Ny livsmedelsanläggning: Kryssa i rutan om det inte har funnits en tidigare livsmedelsverksamhet i lokalen.

Ny ägare till befintlig livsmedelsanläggning: Kryssa i rutan om det har funnits en tidigare livsmedelsverksamhet i din lokal och du är ny ägare.

Ändrad bolagsform: Kryssa i rutan om ni ändrar bolagsformen, exempelvis går från enskild firma till aktiebolag.

2. Sökande

Företagets/förtagarens namn (juridisk person): Här anger du samma namn som du uppgav när du registrerade din verksamhet till Skatteverket eller Bolagsverket.

Person/organisationsnummer: Här anger du ditt organisationsnummer. Det består av tio siffror. Har du en enskild firma är organisationsnumret och personnummer samma sak.

Adress, postadress: Här anger du den adress som du vill att vi skickar våra beslut och annan viktig information till. Om du har en enskild firma anger du din hemadress.

Telefon, mobiltelefon och e-post: Här anger du telefonnummer och e-postadress som går till den ansvarige för verksamheten.

Kommunikation och beslut via e-post: Vill du att vi skickar dig viktig information (exempelvis beslut) via e-post? Då godkänner du det genom att kryssa i rutan för ”Ja”. Kryssar du i rutan för ”Nej” så skickar vi istället information som brev till din postlåda.

3. Uppgifter om livsmedelsanläggningen

Anläggningens namn: Ange namnet på din verksamhet. Om du exempelvis har en restaurang, så är det namnet som står på din skylt vid kundentrén till din lokal.

Fastighetsbeteckning (om fordon ange regnr): Här anger du fastighetsbeteckningen som din verksamhet finns på. Har du en mobil anläggning så anger du fordonets registreringsnummer. Mobil anläggning innebär till exempel en verksamhet som bedrivs från en ”foodtruck”, husvagn eller liknande. 

Besöksadress, postadress: Här anger du adress och telefonnummer som går till den lokal eller plats där du bedriver din verksamhet.

Kontaktperson, telefon/mobil och e-post: Här anger du namn, telefon och e-postadress till den som är kontaktperson för verksamheten.

Vid mobil livsmedelsanläggning: Detta gäller bara dig som har en mobil anläggning. Här anger du postadressen för den lokal där du exempelvis har förvaring, lager eller rengöring av din utrustning eller dina produkter.

Vattenförsörjning: Får du ditt dricksvatten via kommunens vattenledning (Västvatten), så kryssar du i rutan ”Kommunalt vatten”. Har du en egen dricksvattenbrunn kryssar du i rutan ”Enskilt vatten”. Observera att en dricksvattenbrunn är detsamma som ett vattenverk och det kan bli aktuellt för dig att registrera detta på en separat blankett. Om det är aktuellt eller inte att registrera just ditt vattenverk beror på hur det används. Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer.

4. Tid som anmälan avser

Här anger du datumet för när du har tänkt starta din verksamhet. Gäller det en tillfällig verksamhet, så som hantering av livsmedel vid ett event eller en mässa, så anger du den perioden från det att du startar din tillfälliga verksamhet, till dess att du avslutar den.

5. Faktureringsadress

Här kryssar du i den ruta som du vill att vi skickar faktura för anmälan och tillsyn av din verksamhet. Du har tre rutor att välja på.

Vill du ha samma postadress som du angav i avsnitt ”2. Sökande” eller avsnitt ”3. Uppgifter om (livsmedels)anläggningen”, kryssar du i en av dessa två rutor. Vill du däremot att vi skickar fakturor till en annan postadress, så kryssar du istället i rutan ”Annan adress, enligt nedan” och anger andra adressuppgifter.

Eventuellt kostnadsställe, referens, beställarkod etc.: Uppge här om du har kostnadsställe, referens och beställarkod.

Kostnadsställe innebär exempelvis en specifik avdelning, enhet eller funktion hos din verksamhet som har en kostnad eller inkomst.

Referens är den person som du hänvisar till. Beställarkod är det samma som referensnummer eller kundnummer.

6. Typ av livsmedelsanläggning

Här kan du kryssa i ett eller flera alternativ som gäller för din livsmedelsverksamhet. En verksamhet kan exempelvis vara ett bageri som även har caféverksamhet.

Om inget av alternativen passar in på din verksamhet kan du kryssa i rutan ”Annat, ange” och beskriva vilken typ av livsmedelsverksamhet som du har.

7. Uppgifter om hantering av livsmedel

Kryssa i det eller de alternativ som förekommer, eller ska förekomma, i din verksamhet.

Högrisk

 • Bearbetning av rått kött eller rå kyckling, exempelvis tillagning av maträtter från rått kött, t.ex. grillning av kyckling, tillagning av kebabspett, hamburgare eller pizza med köttfärs
 • Bearbetning av opastöriserad mjölk, exempelvis tillagning av kalvdans (råmjölkspannkaka), pannkakor, ostkaka från opastöriserad mjölk.
 • Nedkylning efter tillagning, exempelvis kyla eller frysa ned färdiglagad mat,rester av mat eller mat som har lagats i förväg

Mellanrisk

 • Beredning och/eller bearbetning av vegetabilier, exempelvis hantering av grönsaker så som sallad, tomater, gurka, bönor
 • Bearbetning och/eller beredning av bearbetade animaliska produkter, rå fisk, ägg eller pastöriserad (värmebehandlad) mjölk, exempelvis tillverka pastasallad, smörgåsar, smörgåstårta, gräddtårta, sushi
 • Återuppvärmning, uppvärmning av tidigare lagad mat
 • Varmhållning, alltså färdiglagad mat som hålls varm i väntan på att serveras till kund
 • Beredning/styckning/malning av rått kött

Låg risk

 • Kylförvaring, alltså förvaring av livsmedel i kyl eller frys
 • Upptining, alltså upptining av frysta eller nedkylda livsmedel
 • Manuell hantering av glass, såsom försäljning av mjukglass, kulglass
 • Tillverkning av sylt, marmelad

Mycket låg risk

 • Bakning, såsom bakning av bröd, bullar och kakor
 • Uppvärmning av fryst färdiglagad produkt, exempelvis uppvärmning av fryst pizza för direktförsäljning
 • Hantering av livsmedel som inte kräver kylförvaring, såsom hantering av frukt eller godis
 • Lagra och transportera frysta livsmedel

8. Produktionens storlek

Här anger du hur mycket livsmedel som din verksamhet producerar.

Industriell tillverkning: Har du en industriell tillverkning av livsmedel anger du hur stor mängd livsmedel (i ton) som kommer lämna industrin per år.

Restaurang, café, pizzeria, skola/förskola eller liknande: Driver du en liknande verksamhet ska du fylla i det totala antalet portioner du serverar per dag. En barnportion räknas som en hel portion.

För verksamheter som serverar mat till samma konsumenter under ett och samma dygn, så som förskolor, beräknas antalet portioner utifrån det tillfälle (d.v.s. den dag under året) som ger flest portioner har serverats. Förrätter, mellanrätter och efterrätter ingår i huvudmålet och är då en och samma portion.

För tillfälliga verksamheter får du fram antal portioner per dag genom att ta det totala antalet portioner för ett helt år och dela på 365 dagar.

Butik, bageri, kiosk, importör eller liknande: Driver du en liknande verksamhet ska du ange hur många årsarbetskrafter av de anställda som arbetar med livsmedel inom den risknivå som är högst hos er. Risknivåerna hittar du på punkt: ”7. Uppgifter om hantering av livsmedel” ovan.

9. Känsliga konsumenter

Erbjuder verksamheten livsmedel till känslig konsumentgrupp?

Om din verksamhet erbjuder specialkost, d.v.s. livsmedel som är anpassade för personer med speciella näringsbehov eller någon form av matintolerans, kryssar du i rutan ”Ja”.

Har du däremot en verksamhet där du bara tillfälligtvis tillagar och serverar allergi- eller näringsanpassad mat, så som på en enskild kunds förfrågan, kryssar du i rutan ”Nej”.

Exempel på verksamheter som producerar livsmedel avsedda för känsliga konsumentgrupper är:

 • Förskolekök,
 • skolkök som tillagar och serverar specialmat till ett större antal allergiska elever,
 • verksamheter som tillverkar livsmedel för särskilda näringsändamål (”sär-när”) exempelvis glutenfria, mjölkfria och sojafriaprodukter,
 • sjukhuskök eller
 • kök som lagar mat till äldreboende

10. Märkning och presentation av livsmedel

Kryssa i de alternativ nedan som stämmer överens med vad din verksamhet gör.

Ordförklaring

Presentation av livsmedel är de olika sätt som dina kunder informeras om dina livsmedel. Du kan presentera livsmedel genom exempelvis menyer och skyltar.

Att utforma märkning innebär att du ansvarar för informationen som finns på förpackningen.

Märkning av livsmedel innebär att du märker ditt förpackade livsmedel med information. Det behöver inte vara du som har utformat märkning. Du skapar alltså inte själva märkningen, men du använder den för att presentera dina livsmedel.

 • (1) Utformar märkning samt märker och/eller förpackar livsmedel

Kryssa i rutan om din verksamhet kommer att utforma märkning, märka och/eller förpacka livsmedel, exempelvis matlådor och smörgåsar. Exempel på verksamheter inom denna kategori är butiker med egen tillverkning, eller industrier.

 • (2) Utformar märkning men märker eller förpackar inte livsmedel

Om inte din verksamhet fysiskt kommer att hantera livsmedel, men kommer att ha ansvar för att utforma märkning av livsmedel, kryssar du i denna ruta. Exempel på verksamheter inom denna kategori är huvudkontor, matmäklare och importörer.

 • (3) Utformar inte märkning men märker och/eller förpackar livsmedel

Om ni själva inte kommer att utforma märkningen, men däremot kommer att märka eller förpacka livsmedel, kryssar du i denna ruta. Exempel på verksamheter inom denna kategori är en butik som har egen tillverkning, men får färdiga etiketter från sitt huvudkontor. Det kan också vara en verksamhet som har tillverkning på uppdrag åt ett annat företag och som får färdiga etiketter från det andra företaget.

 • (4) Utformar presentation men märker eller förpackar inte livsmedel

Om ni själva kommer att utforma menyer och presentationer, men inte kommer att märka eller förpacka livsmedel, kryssar du i denna ruta. Exempel på verksamheter inom denna kategori är restauranger och caféer som inte säljer förpackade livsmedel.

 • (5) Utformar inte presentation och märker/förpackar inte livsmedel

Om du varken kommer att skapa presentationer, märka eller förpacka livsmedel, kryssar du i den här rutan. Exempel på verksamhet inom denna kategori är franchiseföretag, där menyn tagits fram centralt. Det kan även vara en skola med centralt framtagen matsedel eller en butik med enbart färdigt förpackade livsmedel.

11. Övriga upplysningar

Här kan du informera oss om det är något som du vill att vi ska känna till. Det kan till exempel vara att ni importerar egna produkter. Då behöver du i så fall även ange vilket land eller länder som din verksamhet importerar från.

12. Underskrift

Ange dagens datum och signera blanketten. Det är den som är behörig företrädare för verksamheten som behöver underteckna blanketten för att vi ska kunna ta hand om din anmälan.

Behörig företrädare är den eller de personer som har rätt att teckna verksamheten, det vill säga VD eller motsvarande. I annat fall måste du, genom bolagsordning eller fullmakt, visa att du har rätt att företräda verksamheten.

Blanketten skickas till

När du har fyllt i alla uppgifter på blanketten och den är signerad av behörig företrädare för verksamheten, så postar du den till:

Samhällsbyggnad, enheten för miljötillsyn, Varvsvägen 1, 451 81 UDDEVALLA

Vi vill göra allt vi kan för att underlätta registreringen av din verksamhet. Om du har obesvarade frågor, synpunkter, eller funderingar kring livsmedelshantering, så är du varmt välkommen att ringa oss via 0522 - 69 00 00 eller mejla till oss samhallsbyggnad@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00