Bygga, bo

Här hittar du e-tjänster och blanketter som bland annat handlar om bygglov, lantmäteri, tomtkö, renhållning, vatten och avlopp.

Problem med pdf-filer? Använd senaste versionen av de verktyg du använder. Rekommenderade webbläsare är Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

E-tjänster

Blanketter

AnvisningarLäs innan du fyller i blanketten

Bygglov

Bygglov


NybyggnadskartaUtsättning, lägeskontroll
Bygglov, marklov eller rivningslovEj bygglovspliktig åtgärd, anmälanFörhandsbeskedKontrollansvarigAnmälan om olovlig åtgärdAnmälan om olovlig åtgärd, i skyddat områdePlanbeskedStrandskyddsdispens


Bergvärme

BergvärmeBergvärme, ansökanBergvärme, yttrande från granne


Bostadsanpassning

Bostadsanpassning


Bostadsanpassningsbidrag/­reparationsbidrag

BostadsanpassningsbidragReparationsbidrag


Lantmäteri

LantmäteriLantmäteriförrättningÖverenskommelse om andel i gemensamhetsanläggning


Renhållning/Avfall

Renhållning/Avfall (vissa blanketter finns på Uddevalla Energis hemsida)Byte av sopkärlDispens från sorteringskravet på bygg- och rivningsavfallEget omhändertagande av slamHämtning av trädgårdsavfallKompostering av hushållsavfallDispens från hämtning av hushållsavfallSamtömning av hushållsavfallUppehåll av sop- och latrinhämtning, obebottUtökat tömningsintervall


Kommunal mark

Kommunal markAnsökan om köp av mark eller plats i tomtköAnsökan om arrende eller servitut


TrädNedtagning av trädVatten och avlopp

Vatten och avlopp


Felanmälan, kommunalt VA
Ansökan om kommunalt VA görs via VästvattenAnsöka anlägga sluten tank och bad-, disk- och tvättvattenavlopp

Anvisning avlopp


Ansökan anlägga fosforfällning med slamavskiljare och infiltration eller markbädd

Anvisning avlopp


Ansökan anlägga slamavskiljare, tät markbädd, efterföljande fosforfälla

Anvisning avlopp


Ansökan anlägga minireningsverk med efterpolering

Anvisning avlopp


Dispens för eget omhändertagande av fosforfilermaterialEget avlopp, torrtoalettIntyg till miljö, sluten tank och BDTIntyg till miljö, anläggning med fosforfälla/fällningIntyg till miljö, minireningsverkDricksvattentäkt, installera i särskilt områdeVatten- och avloppsdeklaration


Ventilation

Ventilation


Obligatorisk ventilationskontroll
Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00