Bygga, bo

Här hittar du e-tjänster och blanketter som bland annat handlar om bygglov, lantmäteri, tomtkö, renhållning, vatten och avlopp.

Problem med pdf-filer? Använd senaste versionen av de verktyg du använder. Rekommenderade webbläsare är Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

E-tjänster

Blanketter

AnvisningarLäs innan du fyller i blanketten

Bygglov

Bygglov


Nybyggnadskarta
BygglovEj bygglovspliktig åtgärd, anmälanFörhandsbeskedKontrollansvarigAnmälan om olovlig åtgärd


 

Planbesked


 

Strandskyddsdispens


Bergvärme

Bergvärme


 

Bergvärme, ansökan


 

Bergvärme, höra granne


Bostadsanpassning

Bostadsanpassning


 

Bostadsanpassningsbidrag


Lantmäteri

Lantmäteri


 

LantmäteriförrättningÖverenskommelse om andel i gemensamhetsanläggning


Renhållning

Renhållning (vissa blanketter finns på Uddevalla Energi)


 

Byte av sopkärl


 

Eget omhändertagande av slam


 

Hämtning av trädgårdsavfall


 

Kompostering av hushållsavfallDispens från hämtning av hushållsavfall


 

Samtömning av hushållsavfall


 

Uppehåll av sop- och latrinhämtning, obebott


 

Utökat tömningsintervall


Kommunal mark

Kommunal mark


 

Ansökan om köp av mark eller plats i tomtköAnsökan om arrende eller servitut


TrädNedtagning av trädVatten och avlopp

Vatten och avlopp


Felanmälan, kommunalt VA
Ansökan om kommunalt VA görs via Västvatten


 

Ansöka anlägga sluten tank och bad-, disk- och tvättvattenavlopp

Anvisning avlopp

 

Ansökan anlägga fosforfällning med slamavskiljare och infiltration eller markbädd

Anvisning avlopp

 

Ansökan anlägga slamavskiljare, tät markbädd, efterföljande fosforfälla

Anvisning avlopp

 

Ansökan anlägga minireningsverk med efterpolering

Anvisning avlopp


Dispens för eget omhändertagande av fosforfilermaterial


 

Eget avlopp, torrtoalett


 

Intyg till miljö, sluten tank och BDT


 

Intyg till miljö, anläggning med fosforfälla/fällning


 

Intyg till miljö, minireningsverk


 

Dricksvattentäkt, installera i särskilt område


Ventilation

Ventilation


Obligatorisk ventilationskontroll

 


 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00