Miljö, livsmedel, hälsa

Här hittar du blanketter inom miljöområdet, djurhållning och livsmedel.

Problem med pdf-filer? Använd senaste versionen av de verktyg du använder. Rekommenderade webbläsare är Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

E-tjänst

Blanketter

AnvisningarLäs anvisning innan du fyller i blanketten

Cistern

CisternCistern, anmälanCistern, ta ur bruk


Djur

DjurDjurhållning i planlagt områdeOrm i planlagt område


Hälsoskydd

HälsoskyddAnmälan driva förskola, skola, fritidsAnmälan verksamhet hygienisk behandlingAnmälan starta bassängbadAnmälan verksamhet med solarium


Fastighetsägare

FastighetsägareKartläggning av flerbostadshus


Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhetKross- sorteringsverk, anmälanMiljöfarlig verksamhet, anmälanMiljöfarlig verksamhet, nedläggningAnmälan om dagvattenanläggningAnmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål


Naturvårdsverkets e-tjänst för underrättelse om medelstora förbränningsanläggningar
Inom vattenskyddsområdeAnsökan om tillstånd inom vattenskyddsområdeAnmälan om hantering av mer än 250 liter petroliumprodukter per år inom vattenskyddsområde


Bekämpningsmedel

BekämpningsmedelAnmälan för spridning av växtskyddsmedelAnsökan om tillstånd för spridning av växtskyddsmedelAnsökan om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområde


Förorenade områden

Förorenade områdenAnmälan om upptäckt föroreningAnmälan om efterbehandling av förorenad markAnmälan om efterbehandling av förorenad byggnadNedläggning av miljöfarlig verksamhet


Livsmedel och hälsa

Livsmedel och hälsa


Anmälan om misstänkt matförgiftning

Livsmedelsverksamhet, registrering

Anvisning livsmedelsregistrering


Livsmedelsverksamhet upphörDricksvattenanläggning, registreringFaroanalys för dricksvattenanläggningarUndersökningsprogram för dricksvattenanläggningar


Olägenhet/störning

Olägenhet/störningAnmälan olägenhet/störningStörningsdagbokEller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00