Gäller Kommun och Politik

Finns det olika lagar och regler som styr kommunen?

Ja, kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar och regler. Kommunen utformar även egna styrdokument som är samlat i författningssamlingen.
Se de styrande dokumenten »