Gäller Kommun och Politik

Vad gör en kommun?

Kommunen leds av folkvalda politiker som även kallas förtroendevalda. De väljs i allmänna val vart fjärde år. Bland de viktigaste uppgifterna en kommun har är att det ska finnas förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00