EU-samarbete

Uddevalla är en del av Europa och världen. Sverige är medlem i Europeiska unionen sedan 1995 och beslut som fattas i EU har ofta en direkt påverkan på verksamheten i kommunen.

Sveriges medlemskap i EU har också medfört nya möjligheter för kommunen. Flera av våra utmaningar finns även på andra platser i Europa. Vi kan utvecklas starkare genom att samverka med andra länder, det ger oss nya perspektiv och ny kompetens som kan bidra till en positiv utveckling. Det gäller även kommunens ideella organisationer, föreningar och näringsliv. Som kommun kan vi ingå i internationell projektsamverkan och söka om medfinansiering från en mängd EU-program.

Europeiska Unionen

Förslag på sidor