Projekt

Uddevalla kommun driver eller deltar i ett antal utvecklingsprojekt. Projekten drivs i egen regi eller i samarbete med andra organisationer, ofta med ekonomiskt stöd från till exempel Europeiska Unionen.

Läs mer om alla våra projekt här

WestKomp 0.1

Små och medelstora företag inom besöksnäring och handel ska stärka sin digitala kompetens. Det är målet med WestKomp 0.1, ett projekt som omfattar över 600 västsvenska företagare och anställda i Uddevalla, Lidköping, Borås, Trollhättan, Vänersborg och Falköping.

Läs mer på westum.se/westkomp

iCare4 Fyrbodal

Förstudien iCare4 Fyrbodal ska ta fram en modell för idésluss inom socialtjänsten i Fyrbodals deltagande kommuner, där kommunanställda ska kunna utveckla, testa och införa olika typer av innovationer i verksamheten. Bygger på erfarenheter från Uddevallas tidigare projekt iMedTech.

Erasmus+

Uddevalla deltar i projektet Erasmus+ som möjliggör för personal och studerande inom yrkesutbildningar att göra praktik eller arbetsskugga i ett annat EU-land. Alla mobiliteter ska främja internationalisering, kulturell förståelse och öka kunskapen om ECVET, ett system för meritöverföring inom yrkesutbildning mellan länder.

Leader Seaseal

Avdelningen för Hållbar tillväxt driver en förstudie om översvämningsskydd i Bäveån. Projektet är finansierat av Leader Södra Bohuslän. I förstudien ska man nu undersöka hur en ny innovation, en pråmkonstruktion, kan användas i Bäveån och delvis hindra Uddevalla centrum att översvämmas vid kritiska stormar. Lokala företag som Callenberg, FKAB och Göteborgsbaserade COWI samt uppfinnaren Sigurd Melin är involverade i projektet och bidrar med sin specialistkompetens.

Fisken i fokus

Leader-projektet "Fisken i Fokus" har beviljats stöd för att göra Bäveån mer tillgänglig för fiskare och andra besökare. Projektet vill öka kunskapen om all fisk som finns i ån. Bland annat ska man titta på vilka fiskeställen som är de bästa och förutsättningarna för att skapa en publik laxtrappa vid Strömberget med undervattenskamera så att allmänheten kan följa öringen och laxens vandringar via skärm.

Återbruksparken

Leader-projektet ”Återbruksparken” syftar till att undersöka förutsättningarna och ge svar på frågor som krävs för att bygga upp en återbrukspark i Uddevalla kommun. Den tänkta Återbruksparken är ett miljöprojekt med stort fokus på cirkulär ekonomi, hållbar resursanvändning, minskad miljöpåverkan och ökad social hållbarhet.

Gustafsberg - Platsens berättelser

Gustafsberg i Uddevalla är Sveriges äldsta badort och Sveriges första internatskola med anor från 1700-talet. Med sin vackra 1700- och 1800-tals bebyggelse är Gustafsberg av stort kulturhistoriskt riksintresse. Området förvaltas av Gustafsbergsstiftelsen och har även stora naturvärden och ingår i ett naturreservat.

Lista över genomförda projekt

Kontakt

Anders Brunberg, +46 522‑69 60 61

Avdelningschef

anders.brunberg@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00