Aktuella Projekt

Uddevalla kommun driver eller deltar i ett antal utvecklingsprojekt. Projekten drivs i egen regi eller i samarbete med andra organisationer, ofta med ekonomiskt stöd från till exempel Europeiska Unionen.

KOBRA

Ett Interreg-projekt med 25 partners i Sverige, Norge och Danmark. KOBRA ska ta fram nya arbetssätt för att bättre matcha arbetslivets behov med utbudet av utbildningar. Företagen får kompetensen de behöver, vilket skapar fler arbetstillfällen och ökad tillväxt.

iCare4 Fyrbodal

Förstudien iCare4 Fyrbodal ska ta fram en modell för idésluss inom socialtjänsten i Fyrbodals deltagande kommuner, där kommunanställda ska kunna utveckla, testa och införa olika typer av innovationer i verksamheten. Bygger på erfarenheter från Uddevallas tidigare projekt iMedTech.

Urban Platsinnovation

Uddevalla kommun deltar tillsammans med fem andra kommuner i EU-projektet Urban platsinnovation. Projektet som i Uddevalla drivs av Tillväxtavdelningen syftar till att få mer kunskap om hur man kan göra centralorterna mer attraktiva och ta fram utvecklingsstrategier.

Erasmus+

Uddevalla deltar i projektet Erasmus+ som möjliggör för personal och studerande inom yrkesutbildningar att göra praktik eller arbetsskugga i ett annat EU-land. Alla mobiliteter ska främja internationalisering, kulturell förståelse och öka kunskapen om ECVET, ett system för meritöverföring inom yrkesutbildning mellan länder.

Kontakt

Anders Brunberg, +46 522‑69 60 61

Avdelningschef

anders.brunberg@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen Östergatan 18 a

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00