Aktuella Projekt

Uddevalla kommun driver eller deltar i ett antal utvecklingsprojekt. Projekten drivs i egen regi eller i samarbete med andra organisationer, ofta med ekonomiskt stöd från till exempel Europeiska Unionen.

iCare4 Fyrbodal

Förstudien iCare4 Fyrbodal ska ta fram en modell för idésluss inom socialtjänsten i Fyrbodals deltagande kommuner, där kommunanställda ska kunna utveckla, testa och införa olika typer av innovationer i verksamheten. Bygger på erfarenheter från Uddevallas tidigare projekt iMedTech.

Erasmus+

Uddevalla deltar i projektet Erasmus+ som möjliggör för personal och studerande inom yrkesutbildningar att göra praktik eller arbetsskugga i ett annat EU-land. Alla mobiliteter ska främja internationalisering, kulturell förståelse och öka kunskapen om ECVET, ett system för meritöverföring inom yrkesutbildning mellan länder.

 

Lista över genomförda projekt

Kontakt

Anders Brunberg, +46 522‑69 60 61

Avdelningschef

anders.brunberg@uddevalla.se

Tillväxtavdelningen Östergatan 18 a

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00