Vänorter

Vår vänortskedja är den första som startade i Norden. Det började som ett spontant initiativ, det första vänortsmötet mellan Uddevalla och Thisted hölls i Thisted, Danmark, 3-6 juni 1939. På grund av andra världskriget med ockupation av Norge och Danmark blev det stopp på fortsatt samarbete. Under och efter kriget hade både Uddevalla och Thisted haft kontakt med Skien i Norge och Loimaa i Finland och det var naturligt att bjuda in dem. Det första vänortsmötet efter kriget hölls i Uddevalla 1947. Kedjan utökades 1982 med Mosfellsbaer på Island.

Vänortssamarbetet har som mål att vidareutveckla ett gott och nära samarbete mellan de nordiska vänorterna baserat på den gemensamma nordiska kultur- och värdegrunden Det grundar sig på gemensamma värderingar och skapar goda möjligheter att lära av varandra, bland annat genom vänortsutbyten. Vänortsarbetet pågår mellan vänner, samhällen och nationer och bygger på såväl samarbete som samhörighet. Det internationella arbetet är i ständig förändring och möter därmed nya utmaningar.

Våra vänorter i Norden

Våra vänorter utanför Norden

  • Jôhvi, Estland
  • Okazaki, Japan, se film från Okazaki
  • North Ayrshire, Skottland

Vänortskonferenser

Vartannat år anordnas en vänortskonferens i någon av de nordiska vänorterna. Konferensen har varje gång ett speciellt tema där utbyte mellan vänorterna sker. Genom vänortsutbyten kan vi bevaka EU-projekt och göra hela kommunen delaktig i arbetet med att hålla vänorterna välinformerade om Uddevalla kommun samtidigt som vi har möjlighet att lära oss mer om våra vänorter. Varje kommun utser en vänortssekreterare som är samordnare för arbetet i den egna kommunen samt kontaktperson för övriga vänorter.

Ungdomsutbyten

Vänortsutbyten knyter samman människor, ger ökade kontakter, kunskap och förståelse människor emellan. I Uddevalla kommun förekommer årliga former av aktiva ungdomsutbyten. Varje år får sex elever, i grundskolans årskurs 8, möjlighet att träffa andra ungdomar via ett ungdomsutbyte i någon av våra nordiska vänorter.

Dessutom erbjuds sju elever i årskurs 9 att varje höst delta i ett utbyte med vår japanska vänort Okazaki. De svenska eleverna tar först emot de japanska eleverna för att sedan resa till Okazaki. Ungdomarna bor i hemma hos varandra, går i skolan och får därmed förhoppningsvis ökad förståelse för kulturer och traditioner som är mycket olika det man är van vid i Sverige.

Under några spännande dagar, och under ett gemensamt tema, träffas ungdomarna. Det pågår många olika roliga aktiviteter som alla kan delta i. Med bland annat Facebooks hjälp, är chansen stor att vänskapsband knyts för livet.

Kontakt

Ing-Marie Lagnèus-Schröder, samordnare vänortsutbyte

+46 522‑69 53 28

ing-marie.lagneus@uddevalla.se

Förslag på sidor