Vänortskommittén

Vänortskommitténs uppgift är att verka för att officiella personliga kontakter knyts för att manifestera de formella banden mellan vänorterna. Vänortskommittén ska också stimulera till kulturella kontakter, utbyte mellan skolor genom skolresor, brev och lärarutbyten i vänorterna.

Vänortskommittén samarbetar med Föreningen Norden om utbyte mellan de nordiska vänorterna. Vänortskommittén har 9 ledamöter och 9 ersättare.

Elving Andersson (C) är vänortskommittens ordförande för perioden 2019-01-01 till 2022-12-31.

Kontakt

Elving Andersson, +46 522‑69 61 04

Förtroendevald

elving.andersson@uddevalla.se

Stadshuset varvsvägen 1

451 81 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00