Vänortskommittén

Vänortskommitténs uppgift är att verka för att officiella personliga kontakter knyts för att manifestera de formella banden mellan vänorterna. Vänortskommittén ska också stimulera till kulturella kontakter, utbyte mellan skolor genom skolresor, brev och lärarutbyten i vänorterna.

Vänortskommittén samarbetar med Föreningen Norden om utbyte mellan de nordiska vänorterna. Vänortskommittén har 9 ledamöter och 9 ersättare.

Alf Gillberg (S) är vänortskommittens ordförande för perioden 2014-10-15 till 2018-12-31.

Kontakt

Alf Gillberg, +46 522‑69 61 04

Förtroendevald

alf.gillberg@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00