Vänortskommittén

Vänortskommitténs uppgift är att verka för att officiella personliga kontakter knyts för att manifestera de formella banden mellan vänorterna. Vänortskommittén ska också stimulera till kulturella kontakter, utbyte mellan skolor genom skolresor, brev och lärarutbyten i vänorterna.

Vänortskommittén samarbetar med Föreningen Norden om utbyte mellan de nordiska vänorterna. Vänortskommittén har 9 ledamöter och 9 ersättare.

Christina Nilsson (KD) är vänortskommittens ordförande för perioden 2023-01-01 - 2026-12-31.

Kontakt

Christina Nilsson, förtroendevald

+46 522‑69 61 04

christina.a.nilsson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor