Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. Undersökningen handlar till exempel om öppettider till bibliotek och återvinningsstationen, kötid för att få en förskoleplats och vilket bemötande medborgarna får från kommunen. Cirka 220 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen.

Mätningarna är uppdelade i fem områden:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet,
  • Delaktighet och information
  • Effektivitet
  • Samhällsutveckling.

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun har fattat beslut om att vi ska delta i KKiK och resultat redovisas varje år.

Förslag på sidor