Öppna data- nyckeltal från Kolada

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel Statistiska centralbyrån, Sveriges kommuner och Regioner, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet. Nyckeltalen täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar. Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

 

Förslag på sidor