Servicedeklarationer

Uddevalla kommuns servicedeklarationer är en garanti för den service du som medborgare kan förvänta dig när du tar del av kommunens tjänster. I servicedeklarationerna beskrivs den service som kommunen erbjuder utöver det som fastställts i lagstiftning.

Här har vi samlat alla servicedeklarationer.

Omsorg och hjälp

Bostadsanpassning Word, 196.6 kB.
Daglig verksamhet LSS Pdf, 216.7 kB.
Dagverksamhet Pdf, 154.3 kB.
Hemtjänst Pdf, 241.8 kB.
Gruppbostad LSS Pdf, 29.1 kB.
Kompassen Pdf, 54.9 kB.
Korttidsboende LSS Pdf, 153.6 kB.
Korttidsplats vård och omsorg Pdf, 239.9 kB.
Särskilt boende Pdf, 240.5 kB.

Bygga, bo, miljö

Bygglov Word, 246 kB.

Trafik och resor

Park- och grönyteskötsel Word, 219.7 kB.
Parkeringsverksamhet Word, 212.6 kB.
Vinterväghållning Word, 200.2 kB.

Näringsliv och arbete

Serveringstillstånd Pdf, 40.6 kB.

Förslag på sidor