Arbetsmarknadsavdelningen

Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för arbetet med övergripande arbetsmarknadsfrågor och har det samordnande ansvaret för integrationsfrågor. I avdelningens arbete ingår att hantera arbetsmarknadsprogram och insatser för särskilt utsatta grupper som personer med funktionshinder och utrikes födda, insatser för ungdomar samt arbetslivsutvecklande projekt.

I avdelningens eget ansvar för integrationsfrågor ingår bland annat etableringsinsatser och samhällsorientering.

Kontakt

Pia Strömsholm, avdelningschef

+46 522‑69 61 20

pia.stromsholm@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen

Junogatan 2

451 42 Uddevalla

Förslag på sidor