Arbetsmarknadsavdelningen

Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för arbetet med övergripande arbetsmarknadsfrågor och har det samordnande ansvaret för integrationsfrågor. I avdelningens arbete ingår att hantera arbetsmarknadsprogram och insatser för särskilt utsatta grupper som personer med funktionshinder och utrikes födda, insatser för ungdomar samt arbetslivsutvecklande projekt.

I avdelningens eget ansvar för integrationsfrågor ingår bland annat etableringsinsatser och samhällsorientering.

Uddevalla är också ett Finskt förvaltningsområde, vilket innebär att minoriteten medborgare i staden med finska som modersmål ska erbjudas särskilda insatser, vilket sköts av personal hos arbetsmarknadsavdelningen.

Kontakt

Pia Strömsholm, +46 522‑69 61 20

Avdelningschef

pia.stromsholm@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 2

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00