Avdelning juridik och administration

Avdelningen ger administrativt stöd till kommunalråden, kommundirektör, kommunfullmäktige, valberedningen, ungdomsfullmäktige, vänortskommittén, kommunstyrelsen och dess utskott och beredningar samt valnämnden med registratur, sekretariat och ärendeberedning. Kommunstyrelsens personuppgiftsombud finns på avdelningen. Avdelningen arbetar också med:

 • Planering, redovisning och uppföljning till förvaltningens verksamhet och ekonomi
 • Utredningar
 • Förvaltningens leverantörsfakturor, donationsfonder och redovisning av EU-projekt
 • Kommunarkivet och förvaltning av kommunens dokument- och ärendehanteringssystem
 • Dataskyddsfrågor (dataskyddsombud)

Avdelningen har också jurister som arbetar med överklagande av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut samt företräder kommunen vid tvister inför domstol. Vidare arbetar juristerna med intern konsultation samt utbildning inom:

 • Offentlighetsprincipen
 • Förvaltnings- och kommunalrätt
 • Andra juridiska sakområden

Samverkande överförmyndare

Samverkande överförmyndare är en gemensam förvaltning för överförmyndarna i Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum, Strömstad, Mellerud  och Färgelanda kommun. Det samverkande arbetet omfattar cirka 117 000 innevånare och 1 400 ärenden och har tillsynsansvar över förmyndare, gode män och förvaltare i de sju kommunerna. Samverkande överförmyndare arbetar med:

 • Förmynderskapsärenden för barn
 • Godmanskap och förvaltarskap för vuxna
 • Godmanskap för ensamkommande barn
 • Rekrytering och utbildning

Kontakt

Helena Lennernäs, +46 522‑69 60 42

Avdelningschef

helena.lennernas@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00