Avdelningen för Hållbar tillväxt

Avdelningen för Hållbar tillväxt består av samlad kompetens från den tidigare avdelningen för Strategisk samhällsplanering samt den tidigare Tillväxtavdelningen.

Avdelningen för Hållbar tillväxt ansvarar för kommunens tillväxtarbete, samhällsplanering, näringslivsutveckling samt folkhälsoutveckling. Avdelningens ansvar omfattar även områdena översiktlig planering av användning av mark och vatten, kommunens energiplan och miljöledningssystem samt kommunens långsiktiga samhällsbyggnadsstrategi.

Avdelningens verksamhetsområden är:

  • Samhällsplanering
  • Näringslivsutveckling
  • Hållbar utveckling
  • Tillväxtprojekt
  • Infrastruktur

Ett starkt fokus är att positionera Uddevalla utanför kommunen genom att ingå i partnerskap, samverka eller leda regionala utvecklingsprojekt.

Vårt arbete präglas av ständiga förbättringar tillsammans med engagerade invånare, offentlig verksamhet och företagare.

Kontakt

Anders Brunberg, avdelningschef

+46 522‑69 60 61

anders.brunberg@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla