Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för kommungemensam extern och intern kommunikation, kommunens olika kanaler för kommunikation, policy- och profilfrågor, samt ger stöd och råd inom organisationen.

Dessa verksamheter ingår i kommunikationsavdelningen:

Konsument Uddevalla

Konsument Uddevalla finns också i Rådhuset. Här kan du som bor i Uddevalla, Munkedal, Tanum, Sotenäs och Strömstads kommuner kostnadsfritt få svar och råd på dina frågor angående köp av varor eller tjänster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter finns i Rådhuset och ska ge snabb service till invånarna, företag, tillfälliga besökare och andra. Personalen ger svar på enkla frågor via mejl, inlägg i sociala medier, telefonsamtal, tar emot besök och är en väg in till kommunen.

Försäkringsverksamhet

Ansvarar för försäkringsupphandling och handlägger kontakterna med de försäkringsbolag som kommunen ingått avtal med. Svarar på försäkringsrelaterade frågor och i samband med försäkringsskador hjälper vi våra kommuninvånare tillrätta.

Kontakt

Ann-Louise Öhrn, +46 522‑69 60 17

Kommunikationschef

ann-louise.ohrn@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00