Tillväxtavdelningen

Sedan januari 2014 har Uddevalla kommuns tillväxtarbete koncentrerats till en den nya tillväxtavdelningen. Tillväxtavdelningen har samlat kompetens från Högskolecentrum Bohuslän, näringslivsavdelningen och utvecklingsavdelningen.

Avdelningen fokuserar på:

  • Näringslivsutveckling
  • Tillväxtprojekt
  • Samhällsutveckling
  • Folkhälsa
  • Strategisk kompetensförsörjning
  • Maritim utveckling

Tillväxtavdelningen ska skapa hållbar tillväxt och medverka till god samhällsbyggnad genom livslångt lärande och en idéskapande, nytänkande miljö.

Vårt arbete präglas av ständiga förbättringar tillsammans med engagerade invånare, offentlig verksamhet och företagare.

Kontakt

Anders Brunberg, +46 522‑69 60 61

Avdelningschef

anders.brunberg@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00