Administrativa avdelningen

På administrativa avdelningen finns nämndsekretariat och förvaltningens gemensamma funktioner för

  • ekonomi  
  • personal- och organisationsfrågor
  • utredningar och utvecklingsarbete
  • IT-stöd
  • information

Kontakt

Carina Wiberg Borgh, +46 522‑69 65 10

Avdelningschef

carina.wiberg-borgh@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00