Avdelning bibliotek

Kultur och fritid ansvarar för folkbiblioteksverksamheten i Uddevalla:

  • Stadsbiblioteket
  • Filialerna Dalaberg och Ljungskile
  • Bokbuss
  • "Boken kommer"

Biblioteken ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom ett väl utvecklat samarbete med barnavårdscentralerna, förskolan och skolan.

Kontakt

Gunilla Svensson, +46 522‑69 65 37

Avdelningschef

gunilla.svensson@uddevalla.se

Stadsbibliotek Södergatan 26

45140 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00