Avdelning fritid och unga

Avelning fritid och unga administrerar bidrag till ideella allmännyttiga föreningar, ger aktivt stöd åt föreningar som vill utveckla sin verksamhet. Syftet med fördelning av bidrag är att genom en bred föreningsverksamhet ska ges möjlighet till omfattande och stimulerande fritid.

Avdelningen arbetar också med utvecklingsfrågor, till exempel nya idrottshallar och näridrott.

Avdelningen ansvarar för:

  • Agnebergshallen, Bowlinghallen, Fridhemshallen, Landbadet, Rimnershallen, Rimnersvallen och Walkesborgsbadet
  • badplatser och småbåtshamnar
  • sportfält och bollplaner
  • spår och leder samt fiskekort
  • uthyrning av fritidslokaler

Avdelningen ansvarar även för:

  • Fritidsgårdarna Dalaberg och Skogslyckan samt ett mobilt ftitidsledarteam
  • Emaus lantgård
  • Ungdomsinflytande

På uppdrag av barn och utbildningsnämnden bedrivs verksamhet för barn 10-12 år efter skoltid. I avdelningen ingår även för projekt Navet och Gränsgångarna på Dalaberg.

Kontakt

Roger Hansson, +46 522‑69 64 29

Avdelningschef

roger.hansson@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00