Avdelning fritid

Fritidsavdelningen administrerar bidrag till ideella allmännyttiga föreningar, ger aktivt stöd åt föreningar som vill utveckla sin verksamhet. Syftet med fördelning av bidrag är att genom en bred föreningsverksamhet ska ges möjlighet till omfattande och stimulerande fritid.

Avdelningen arbetar även med utvecklingsfrågor, till exempel nya idrottshallar och näridrott.

Fritidsavdelningen ansvarar för:

  • Agnebergshallen, Bowlinghallen, Fridhemshallen, Landbadet, Rimnershallen, Rimnersvallen och Walkesborgsbadet
  • badplatser och småbåtshamnar
  • sportfält och bollplaner
  • spår och leder samt fiskekort
  • uthyrning av fritidslokaler

Kontakt

Anna Reinhardt, +46 522‑69 64 29

Avdelningschef

anna.reinhardt@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00