Avdelning kultur och bibliotek

Avdelningen kultur och bibiliotek arrangerar föreläsningar, konserter, teater för barn, ungdomar och vuxna.

  • ansvarar för Kulturskolans verksamhet
  • ansvarar för kommunens nationaldagsfirande
  • ansvarar för konstnärlig utsmyckning av allmänna platser och kommunens lokaler
  • handlägger kulturmiljöfrågor
  • ansvarar för bidrag till Bohusläns museum och Regionteater Väst.

Avdelningen har ett nära samarbete med det lokala föreningslivet och med regionala institutioner som Bohusläns museum, Regionteater Väst, Dans Nu! och Kultur i Väst.

Avdelningen ansvarar även för biblioteksverksamheten i Uddevalla:

  • Stadsbiblioteket
  • Filialerna Dalaberg och Ljungskile
  • Bokbuss
  • "Boken kommer"

Biblioteken ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom ett väl utvecklat samarbete med barnavårdscentralerna, förskolan och skolan.

Kontakt

Eva Persson, +46 522‑69 65 83

Avdelningschef

eva.m.persson@uddevalla.se

TF chef

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00