Avdelning Kultur Unga Bibliotek

Avdelning Kultur Unga Bibliotek (KUB) har fyra verksamhetsgrenar.

Enheten Offentlig kultur verkar i nära samarbete med det lokala föreningslivet och med regionala institutioner som Bohusläns museum, Regionteater Väst, Dans Nu! och Kultur i Väst.

Enheten arrangerar föreläsningar, konserter, teater för barn, ungdomar och vuxna och

  • ansvarar för kommunens nationaldagsfirande
  • ansvarar för konstnärlig utsmyckning av allmänna platser och kommunens lokaler
  • handlägger kulturmiljöfrågor
  • ansvarar för bidrag till Bohusläns museum och Regionteater Väst.

Kulturskola med bild, dans, drama och musik.

Biblioteken i Uddevalla:

  • Stadsbiblioteket
  • Filialerna Dalaberg, Ljungskile och Rampen
  • "Boken kommer"

Biblioteken ägnar särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom ett väl utvecklat samarbete med barnavårdscentralerna, förskolan och skolan.

Öppen fritidsverksamhet med fritidsgårdarna på Dalaberg, Rampen och Skogslyckan samt Mobila fritidsledarteamet.

På uppdrag av barn och utbildningsnämnden bedrivs verksamhet för barn 10-12 år efter skoltid. I avdelningen ingår även för projekt Navet och Gränsgångarna på Dalaberg.

Kontakt

Anna Sarsten, +46 522‑69 51 94

Avdelningschef

anna.sarsten@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00