Avdelning kultur

Avdelningen kultur arrangerar föreläsningar, konserter, teater för barn, ungdomar och vuxna.

  • ansvarar för Kulturskolans verksamhet
  • ansvarar för kommunens nationaldagsfirande
  • ansvarar för konstnärlig utsmyckning av allmänna platser och kommunens lokaler
  • handlägger kulturmiljöfrågor
  • ansvarar för bidrag till Bohusläns museum och Regionteater Väst.

Avdelningen har ett nära samarbete med det lokala föreningslivet och med regionala institutioner som Bohusläns museum, Regionteater Väst, Dans Nu! och Kultur i Väst.

Kontakt

Anna Svensson, +46 522‑69 51 94

Avdelningschef

anna.svensson@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00