Avdelning Stöd och utveckling

På avdelning Stöd och utveckling finns nämndsekretariat och förvaltningens gemensamma funktioner för ekonomi, personal- och organisationsfrågor, utredningar och utvecklingsarbete, IT-stöd och information.

Avelningen administrerar bidrag till ideella allmännyttiga föreningar och ger aktivt stöd åt föreningar som vill utveckla sin verksamhet.

Inom avdelningens ansvarsområde finns även friluftslivsfrågor, administration av fiskekort samt uthyrning av fritidslokaler.

Kontakt

Carina Wiberg Borgh, +46 522‑69 65 10

Avdelningschef

carina.wiberg-borgh@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00