Avdelningen ledning och stöd

Ledning och stöd ger förvaltningsövergripande stöd och styrning inom områdena ekonomi, verksamhet och politik och i kommun- och förvaltningsövergripande processer​.

Avdelningen har till uppgift att svara för:

 • Ekonomi
 • Nämndadministration
 • Administration
 • Arkivvård/stöd
 • Uppföljning
 • IT-samordning/-utveckling
 • Internkontroll
 • Styr- och ledningsstöd
 • Verksamhetsutveckling
 • Processutveckling
 • GIS
 • Kommuntryckeri
 • Posthantering
 • Konferensservice

Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00