Avdelningen verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd ger förvaltningsövergripande stöd och styrning inom områdena ekonomi, verksamhet och politik.

Avdelningen har till uppgift att svara för:

  • Ekonomi
  • Nämndadministration
  • Arkivvård/stöd
  • Uppföljning
  • IT-samordning/-utveckling
  • Internkontroll
  • Styr- och ledningsstöd
  • Verksamhetsutveckling

Kontakt

Aya Norvell, +46 522‑69 58 11

Avdelningschef

aya.norvell@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00